Nie prześpij tego co najważniejsze

Od pewnego czasu wywołanie portalu CME pozwala na znalezienie się wśród trwających właśnie wydarzeń ...

stronę CME otwiera internetowy dziennik wraz z krótkim omówieniem poszczególnych przedsięwzięć ... ciekawe. Bardzo Ciekawe.

zob. więcej: » » »

 

duszpasterzeewangelikmlodziparafianiesamiosobietransmisjawakacjekancelariawypozyczalnia

Od Redakcji

11. listopada

O  kraju, z którego część mieszkańców wymordowano jeszcze w czasie wojny tylko dlatego, że byli Żydami. Kraju, z którego część mieszkańców deportowano po wojnie tylko dlatego, że byli Niemcami, a dalszą część za to, że za Niemców uznały ich władze.  Wreszcie o kraju, któremu zmieniono granice tak, że poza nimi pozostali Białorusini i Ukraińcy. O tym, o Polskiej historii i o polskich uchodźcach w wywiadzie z profesorem Normanem Daviesem ...

Więcej…