Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

Bieżące ogłoszenia parafialne

W Wielkim Tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej naszej parafii pod adresem www.tychy.luteranie.pl, oraz fanpage na @FB, będzie można wysłuchać Rozważania Słowa Bożego z naszego kościoła: w Wielki Czwartek (17:00), Wielki Piątek i w Wielkanoc (10:30).

proboszcz ks. Marcin Konieczny tel:506-431-796 
zob. więcej ogłoszenia z dnia 7 kwietnia 

Jak nie stracić 1% rocznego podatku - warto zdecydować komu go przekazać - APEL RADY PARAFIALNEJ

Jeden procent

Jedną z części druku rocznego zeznania podatkowego jest wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), której numer KRS wpisujemy w odpowiednie pole. 

W tym samym wierszu, w kolejne pole wpisujemy wnioskowaną kwotę. Jeżeli chcemy przekazać tę kwotę na rzecz naszej parafii wpisujemy nr KRS Diakonii naszego kościoła 0000 260697 i dodatkowo informację dla Parafii w Tychach jako cel szczegółowy w informacjach uzupełniających.

Jak uratować jeden procent dla Parafii
Jeżeli złożyliśmy już swoje zeznanie i nie określiliśmy adresata naszej dotacji to możemy złożyć korektę czyli przepisujemy złożony wcześniej wniosek, zaznaczamy, że jest to korekta i wypełniamy jak wyżej. Podobnie postępujemy gdy zeznanie wypełnił za nas organ podatkowy. W szczególnej sytuacji znajdują się emeryci i renciści - w takim wypadku wystarczy wypełnić druk PIT-OP (przykład), w którym zaznaczamy nr KRS Diakonii naszego kościoła 0000 260697 i dodatkowo informację dla Parafii w Tychach jako cel szczegółowy.

Apel Rady Parafialnej
Nasza parafia utrzymuje się tylko z podatku kościelnego oraz z datków (ofiar) jakie składamy podczas nabożeństw oraz zbiórek celowych. W związku z tym, że przez jakiś czas nie będziemy się spotykać w kościele - może nam zabraknąć pieniędzy na bieżące, stałe opłaty. Rada Parafialna zwraca się z gorącym apelem by bieżące raty podatku kościelnego oraz kwoty przeznaczane na ofiarę przekazywać za pośrednictwem naszego konta bankowego

79 8436 0003 0000 0023 2147 0001 

BEZPIECZNI w domu, SOLIDARNI w bloku, OSTROŻNI poza domem

plakat bezpieczni w domu - w trosce o siebie i innych nie wychodź z domu, jeśli to nie jest konieczne plakat bezpieczni w domu - w trosce o siebie i innych nie wychodź z domu, jeśli to nie jest konieczne plakat bezpieczni w domu - w trosce o siebie i innych nie wychodź z domu, jeśli to nie jest konieczne

... dla tych co się uczą

A Bóg nadziei niech was napełnia największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję, w mocy Ducha Świętego. List do Rzymian 15,13

Ostatnia niedziela po Epifanii

 

Ostatnia niedziela po Epifanii 2.02.2020

 

 Zapraszamy na nabożeństwo za tydzień o 10:30

 

 • Poniedziałek
  • 18:00 Godzina Biblijna
 • Wtorek
  • lekcje religii według ustalonego planu
  • 19:00 Rada Parafialna
 • Środa
  • 18:00 Spotkanie dla zainteresowanych protestantyzmem
 • Czwartek
  • 18:00 Próba chóru
 • Piątek
  • lekcje konfirmacyjne i spotkanie młodzieży według ustalonego planu

 

 

 

 

 

 

zachęcam do zakupu książeczki z Biblią na co dzień, kalendarzy Ewangelickich oraz innych pozycji książkowych.

 

Otwarte są listy na remont i ogrzewanie kościoła w czasie jesienno – zimowym,  na stoisku do nabycia są również świece adwentowe.

 

Do wiadomości zboru podaje się że sprawozdawcze zgromadzenie parafialne odbędzie się 9.02.2020

 

Solenizantom i Jubilatom składam najszczersze życzenia Bożego Błogosławieństwa, a w naszych modlitwach pamiętać chcemy o wszystkich chorych i cierpiących.

 

Wspomnienie

 

W 16 rocznicę śmierci wspominamy ś.p Józefa Skrobek, który zmarł 29 stycznia 2004 roku przeżywszy 63 lata, przy tej okazji wspomina się jego żonę Róże, brata Pawła, rodziców i teściów zmarłego

 

Wspomina rodzina

 

Pieśń: Pobożnych dusze żyją

s. por. Marcin Konieczny
tel+48 506 431 796
ul. Bpa Burschego 20
43-100 Tychy

>>> NA SKRÓTY

Stałe spotkania

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszej parafii odwołane są: nabożeństwa niedzielne, pasyjne, lekcje religii i szkółki niedzielne oraz wszelkie parafialne spotkania.  

Nasi duszpasterze

Od lipca 1983 roku tyscy ewangelicy mają swoją parafię. 8 listopada 2015 roku tyscy parafianie wybrali po raz pierwszy swojego proboszcza - został nim ks. Marcin Konieczny - dotychczasowy proboszcz-administrator.

zob. więcej Nasi Duszpasterze

Tyski Ewangelik

Tyski Ewangelik - wydania archiwalne 

>>> Biblia na co dzień

Sami o sobie

Młodzi luteranie

<

Wakacyjne propozycje

>>> kliknij - informacja o Vacation Bible School

Duszpasterstwo dorosłych

>>> kultura.tychy.pl

Wydawnictwa

Od Redakcji

6. kwietnia

Wielkanoc w domu

czyli jak spędzić Święta zostając w domu 

Więcej…

strona znajduje się na serwerach