Bóg mówi: Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza. - Ez 36,26

Kolejny sezon chóru

Próby chóru odbywają się w niedzielę ...

Dyrygent chóru, Dorota Kurowska, jest - na codzień - solistką opery w Bytomiu. W związku z tym dotyczczasowe, czwartkowe próby chóru odbywają się, w nowym sezonie, w niedziele. Po nabożeństwie.

Udało mi się towarzyszyć jednej z prób. Trwała ponad godzinę i zrobi la na mnie duże wrażenie. Zobaczyłem dwie części zespołu, który w śpiewie stanowi jedno. Mistrza i kierowany przez nią zespół.

Zespół

i jego dyrygent

zdjęcia:
Stanisław J. Boczar

 zob. więcej:

Chór parafialny w XX rocznicę

71. Zjazd Chórów Diecezji Katowickiej

Spotkanie chóru i jego sympatyków

20. lat parafialnego chóru

Święto pieśni czyli 70 Zjazd Chórów Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Chór naszej parafii w Cisownicy

69. Zjazd Chórów Diecezji Katowickiej

Tyskie chóry w Wielkanoc

duszpasterzeewangelikmlodziparafianiesamiosobietransmisjawakacjekancelariawypozyczalnia

Od Redakcji

27. lipca

Tak. To już piąty, zakończony piknikiem parafialnym, rok istnienia naszej strony internetowej. Myślę, że warto pokusić się o kilka podsumowań.

Po pierwsze - więcej się wokół nas dzieje. I w kraju i w naszym Kościele. Mówił o tym Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec, w kazaniu o Kościele jutra głoszonym podczas głównego nabożeństwa Dni Kościoła oraz w swoich wypowiedziach z ostatnich dni: Oczekuję odpowiedzialności, Chodzi o szacunek, a zwłaszcza w ostatniej, odczytanej podczas niedzielnych nabożeństw od ołtarza: Módlmy się o pojednanie i pokój w Ojczyźnie.

Więcej…