Takiego koncertu nie było

26 listopada - 18:00

Orkiestry AUKSO nie trzeba przedstawiać. Niemal każdy z nas, jeżeli nie był na koncercie tej orkiestry, to przynajmniej o niej słyszał.

Przygotowany w ramach Roku Jubileuszu 500-lecia koncert będzie przedsięwzięciem znaczącym. A elementem koncertu będą interludia - fragmenty pism Lutra tłumaczonych specjalnie na tą okazję przez prof. Kadłubka.

duszpasterzeewangelikmlodziparafianiesamiosobietransmisjawakacjekancelariawypozyczalnia

Od Redakcji

11. listopada

O  kraju, z którego część mieszkańców wymordowano jeszcze w czasie wojny tylko dlatego, że byli Żydami. Kraju, z którego część mieszkańców deportowano po wojnie tylko dlatego, że byli Niemcami, a dalszą część za to, że za Niemców uznały ich władze.  Wreszcie o kraju, któremu zmieniono granice tak, że poza nimi pozostali Białorusini i Ukraińcy. O tym, o Polskiej historii i o polskich uchodźcach w wywiadzie z profesorem Normanem Daviesem ...

Więcej…