Pomagamy ...

Kto pamięta, który to już rok z rzędu ...

Pomaganie innym, tym biedniejszym, potrzebującym jest stałym elementem nasze parafialnej działalności. W ostatnim czasie trwają dwie charytatywne akcje, w których bierzemy udział.

Pierwsza, to organizowana przez CME "PREZENT POD CHOINKĘ" - zebraliśmy cała górę pudełek po butach wypełnionych upominkami dla dzieci z Ukrainy, Rumunii i Białorusi. Mariola Fenger koordynatorka tej akcji zadba by trafiły one w odpowiednie miejsce. (Akcja już się zakończyła)

Druga, to zbiórka pieniędzy i żywności dla pokrzywdzonych zwierzą t z przytuliska "PRZYSTAŃ OCALENIE", Ale o tym piszemy w innym miejscu.

Wszystkim darczyńcom bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Jesteście wspaniali! Wiemy, że nie jesteście bogaczami, ale wasze otwarte serca sprawiają, że chcecie się podzielić z tymi, którzy mają się jeszcze gorzej. Nie jest Wam obce słowo z Listu do Galacjan: 6,2.

"Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy."

tekst i zdjęcia:
Sylwia Adamus

duszpasterzeewangelikmlodziparafianiesamiosobietransmisjawakacjekancelariawypozyczalnia

Od Redakcji

11. listopada

O  kraju, z którego część mieszkańców wymordowano jeszcze w czasie wojny tylko dlatego, że byli Żydami. Kraju, z którego część mieszkańców deportowano po wojnie tylko dlatego, że byli Niemcami, a dalszą część za to, że za Niemców uznały ich władze.  Wreszcie o kraju, któremu zmieniono granice tak, że poza nimi pozostali Białorusini i Ukraińcy. O tym, o Polskiej historii i o polskich uchodźcach w wywiadzie z profesorem Normanem Daviesem ...

Więcej…