Sola Scriptura 2017-2018

Z Bogiem na wygnaniu - konkurs biblijny

Wydawnictwo Augustana i Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego zapraszają do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura".

Konkurs nawiązuje do ewangelickich tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą znajomością Biblii. Jego celem konkursu jest zachęcenie do regularnego czytania Pisma Świętego, a przez to kształtowanie i umacnianie wiary.

Tegoroczny temat Z Bogiem na wygnaniu zachęca do poznania starotestamentowych postaci – Estery, Daniela, Ezechiela. Konkurs jest adresowany do dzieci z klas IV-VII szkoły podstawowej, II-III gimnazjum oraz ze szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniach 13-19 listopada 2017 r. w parafiach w całej Polsce.

Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej organizowany jest konkurs plastyczny na temat: W obcym kraju – Estera i Daniel. Technika prac to kolaż, czyli np. skrawki papieru, wycinki z gazet, kawałki materiałów. Prace należy przysłać do 20 stycznia 2018 r.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny na stronie Augustany - LINK.

duszpasterzeewangelikmlodziparafianiesamiosobietransmisjawakacjekancelariawypozyczalnia

Od Redakcji

11. listopada

O  kraju, z którego część mieszkańców wymordowano jeszcze w czasie wojny tylko dlatego, że byli Żydami. Kraju, z którego część mieszkańców deportowano po wojnie tylko dlatego, że byli Niemcami, a dalszą część za to, że za Niemców uznały ich władze.  Wreszcie o kraju, któremu zmieniono granice tak, że poza nimi pozostali Białorusini i Ukraińcy. O tym, o Polskiej historii i o polskich uchodźcach w wywiadzie z profesorem Normanem Daviesem ...

Więcej…