Aktualności

20. października

Nie trafiali tam zresztą z powodu wyroku sądu, nakazu prokuratorskiego czy decyzji administracyjnej – po prostu władza ludowa uznała ich zbiorowo za wrogów albo zdrajców.

...

Kto do obozów trafiał?

Niemcy i Ślązacy. Ukraińcy i Łemkowie. Członkowie polskiego podziemia, ale także ludzie, którzy opierali się upaństwowieniu gospodarki w ramach tzw. bitwy o handel, a więc rzemieślnicy, rolnicy czy choćby uliczni handlarze szczoteczkami do zębów…

Olbrzymią większość stanowili jednak właśnie Niemcy z tzw. Ziem Odzyskanych oraz mieszkańcy Śląska.  

zob. więcej: >>>

To tak na marginesie filmu, którego akcja dzieje się w jednym z takich obozów, w świętochłowickiej Zgodzie.

Kadr z filmu

Przy okazji: wiem jedno. Że gdy jakaś władza stosować będzie znowu zasadę odpowiedzialności zbiorowej, to - w zależności od przyjętych przez nią kryteriów - znajdę się w jednym z nich nie tylko z Allanem Starskim, ale też z Wałęsą i z Michnikiem - gdy stygmatyzować będzie rok urodzenia, z oboma braćmi Kaczyńskimi - gdy miejsce urodzenia, a z Prezydentem Dudą, gdy przyjętym kryterium będzie ... matura w II Liceum Ogólnmokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

SJB

zob. poprzedni wpis: 27. lipca