Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

Aktualności

3. luty

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zaczął się, dla mnie, już w niedzielę, 13. stycznia gdy po niedzielnym nabożeństwie, przy wyjściu z kościoła, czekały dziewczyny z naszej parafii z charakterystycznymi puszkami. Ofiarodawcom rozdawały też czerwone, niewielkie  serduszka. Ja pierwsze z tegorocznych serduszek dostałem już dzień wcześniej płacąc za zakupy w kasie niedawno otwartego, pobliskiego, sieciowego sklepu. 

Dzień biegł sobie od wiadomości do wiadomości o rosnącym saldzie na koncie Wielkiej Orkiestry ...

Dziś już nie pamiętam w jaki sposób docierała do mnie informacja o tym, co się stało. I jak, stopniowo gasła nadzieja ...

Dąż do sprawiedliwości

Pwt 16,20

To hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - hasło, które tych dniach nabrało, dla mnie, szczególnego wymiaru. 

Podczas uroczystości żałobnych, w kiedyś luterańskie katedrze gdańskiej, miała miejsce ekumeniczna modlitwa w intencji śp. Pawła Adamowicza. Modlili się duchowni Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, Greckokatolickiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Zielonoświątkowego, a także gminy żydowskiej i muzułmańskiej w Gdańsku.

Poniżej słowa modlitwy wygłoszone przez bp. Marcina Hintza:

Miłosierny Boże,

dziękując Ci za życie i służbę naszego Brata w Chrystusie, prezydenta Gdańska, męża i ojca, syna, śp. Pawła Adamowicza, przychodzimy do Ciebie w swym cierpieniu i niezrozumieniu ogromu tragedii, której doświadczyliśmy. Jesteśmy pogrążeni w smutku i żalu, tak nagłym Jego odejściem w dramatycznych okolicznościach, które nie mieszczą nam się w głowie, i u Ciebie Boże szukamy pociechy i uśmierzającej nawet największe cierpienie Twej zbawiennej łaski.

Łącząc się w solidarności bólu, zwracam się do Ciebie, Panie, w nadziei, że Ty, który zwyciężyłeś śmierć i obdarowałeś nas zmartwychwstaniem i życiem wiecznym, będziesz miał nas wszystkich, bez względu na wszelkie istniejące różnice, w swojej ojcowskiej opiece. Prosimy, obdarz pokojem i błogosławieństwem nasze miasta i wioski, naszą ojczyznę i wszystkich jej mieszkańców, chroń od wszelkiej nienawiści, przemocy i agresji, ucz nas jak mamy zło zwyciężać dobrem, a przede wszystkim wspieraj i pokrzepiaj zasmuconą, i głęboko zranioną rodzinę śp. Pawła Adamowicza.

O to Cię prosimy, wysłuchaj nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.

Ogromne wrażenie zrobił wywiad, a raczej rozmowa red. Piotra Jaconia z żoną zmarłego Prezydenta Gdańska Małgorzatą Adamowicz.


Tydzień zakończył się w drugą niedzielę po Epifanii, gdzie tekst kazalny oparty był o fragment 12 rozdziału Listu do Rzymian:

Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;  wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych. 

Słowa te rozwinął w swoim kazaniu w sopockim kościele pw. Zbawiciela ks. bp. Marcin Hintz.

Taki był dla mnie tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. A jego oficjalny program zamieściliśmy w Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Stanisław J. Boczar

zob. poprzednie wydania
blogu redakcyjnego:
13. stycznia i dni następne

... na skróty >>>

Plan nabożeństw

Transmisje nabożeństw

Więcej…

Od Redakcji

11. maja

"Patrząc na każdego człowieka powinniśmy w nim widzieć kogoś, kogo Wszechmogący kocha niewyobrażalną miłością. Gardząc człowiekiem, kimkolwiek by nie był, w jakiejkolwiek byłby sytuacji, gardzimy miłością Boga. Lekceważymy Boga" - pisze na swoim blogu bp Jerzy Samiec.

Więcej…

strona znajduje się na serwerach