Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

17. października

O zakrywanie nosa i ust prosił bp. Marian Niemiec, prosił wielokrotnie bp. Jerzy Samiec - Zwierzchnik naszego Kościoła. Obowiązek zakrywania nosa i ust jest opisany w obowiązujących nas przepisach wydanych przez Radę Ministrów, przepisach, które zmieniają się z tygodnia na tydzień.

Powracamy do podjętej z wiosną wzajemnej pomocy, do wykazywania wzajemnego zainteresowania, otaczenia dyskretną opieką starszych z nas nie muszę namawiać. Pamiętajmy też o możliwości korzystania z oferowanej nam pomocy (Gdy potrzebna pomoc)

Z wiosną, w pierwszych dniach zagrożenia, określiliśmy zasady jakie będziemy stosować między sobą w sytuacjach, w których będziemy się spotykać na terenie naszego kościoła. Pisałem wtedy, że zakrywanie nosa i ust jest dowodem uznawania, szacunku dla niewypowiedzianych obaw, strachu, przerażenia osoby z którą się spotykamy.

Obowiązujące nas przepisy mają taką budowę, że - coraz częściej - trzeba dużego wysiłku by znaleźć w ich treści akurat to, co w danym momencie nas interesuje. Z trzydziestu trzech paragrafów spisanych na 22 stronach Rozporządzenia RM z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U.2020 poz.1758) zmienione Rozporządzeniem RM z dnia 23 października br (Dz.U.2020 poz.1871w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. wszystko, co nas interesuje znajduje się w § 27 Rozporządzenia.

 

Do zakrywania nosa i ust zobowiązuje nas ust. 1 ww. § 27 Rozporządzenia

1 Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnai 20 czerwca 1007 - Prawo o ruchy drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa

 

Opis sytuacji, w których ten obowiązek jest dość drobiazgowy - nas, podczas nabożeństwa,  obowiązuje to, co zapisano w pkt. 3) ust. 1 ww. § 27 Rozporządzenia

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu

W  w ust. 3 ww. § 27 Rozporządzenia określono kogo zakrywania nosa i ust nie obowiązuje:

3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

2) dziecka do 5. roku życia

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub ukryciu ust lub nosa

zob. Dz. U. z 2020 poz. 1758

zob. wsześniesze wydania
redabcyjnego blogu: 17. września

>>> Plan nabożeństw

Od Redakcji

26. października

O zakrywanie nosa i ust prosił bp. Marian Niemiec, prosił wielokrotnie bp. Jerzy Samiec - Zwierzchnik naszego Kościoła. Obowiązek zakrywania nosa i ust jest opisany w obowiązujących nas przepisach wydanych przez Radę Ministrów, przepisach, które zmieniają się z tygodnia na tydzień.

Powracamy do podjętej z wiosną wzajemnej pomocy, do wykazywania wzajemnego zainteresowania, otaczenia dyskretną opieką starszych z nas nie muszę namawiać. Pamiętajmy też o możliwości korzystania z oferowanej nam pomocy (Gdy potrzebna pomoc)

Więcej…

strona znajduje się na serwerach