Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

wydarzenia z lat 2013-14

Trzeci Dzień Duszpasterstwa

W trosce o człowieka

20. listopada, w ramach III Dnia Duszpasterstwa w Polsce odbyła się w konferencja wszystkich osób zainteresowanych tematyką poradniczą.

@luteranie.pl

Zorganizowane przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w RP spotkanie p.t. "Duszpasterstwo nie tylko wśród swoich. Interkulturowe bariery spotkań z innymi” odbyło się w bielskim Wydawnictwie „Augustana”. Temat przedstawiono w trzech perspektywach: antropologicznej (temat przedstawi dr Olgierd Benedyktowicz) , duszpasterskiej (ks. dr Adrian Korczago) i praktycznej. O rzeczywistych problemach i wyzwaniach duszpasterstwa w różnych środowiskach opowiadali: diakon Małgorzata Gaś (wśród osób poszukujących – sympatyków i konwertytów), ks. Piotr Janik (w więzieniu), ks. Henryk Mach (w hospicjum), ks. Janusz Holesz (w szpitalu), ks. Adam Glajcar (wśród strażaków) i ks. Marcin Konieczny (w wojsku).