Biskup – poeta w gronie zasłużonych dla Bielska-Białej

Wiadomość z Portaluu Samorządowego:

  • Bielscy radni zadecydowali, że Paweł Anweiler - Biskup senior luterańskiej diecezji cieszyńskiej - zostanie wpisany do Księgi Zasłużonych dla miasta.
  • Paweł Anweiler przez blisko ćwierć wieku był zwierzchnikiem luteran na Śląsku Cieszyńskim.

Gdy szukałem zdjęcia do tej informacji stwierdziłem, że o uznaniu dla ks. bp Anweilera napisały niemal wszystkie bielskie portale i czasopisma:

Do Księgi Zasłużonych dla Bielska-Białej zostało wpisanych ponad 30 osób. Wśród nich są m.in. generałowie II Rzeczypospolitej Józef Kustroń i Mieczysław Boruta-Spiechowicz, działacz polityczny obozu narodowego Edward Zajączek, biskup senior katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy, wybitni sportowcy Zbigniew Pietrzykowski, Marian Kasprzyk i Franciszek Kępka oraz piosenkarka Maria Koterbska.

SJB

Od Redakcji

11. listopada

O  kraju, z którego część mieszkańców wymordowano jeszcze w czasie wojny tylko dlatego, że byli Żydami. Kraju, z którego część mieszkańców deportowano po wojnie tylko dlatego, że byli Niemcami, a dalszą część za to, że za Niemców uznały ich władze.  Wreszcie o kraju, któremu zmieniono granice tak, że poza nimi pozostali Białorusini i Ukraińcy. O tym, o Polskiej historii i o polskich uchodźcach w wywiadzie z profesorem Normanem Daviesem ...

Więcej…