Koniec roku szkolnego i piknik


Dwudziesty szósty czerwiec - tegoroczne zakończenie Roku Szkolnego zbiegło się z tradycyjnym piknikiem parafialnym.

 

 

Nabożeństwo, po raz kolejny, było odprawione w namiocie. Tradycją nabożeństw namiotowych jest pewien stopień improwizacji.

Podziękowanie dla Pań prowadzących zajęcia Szkółki Niedzielnej: Paniom Edycie Kłosek i Marioli Fenger złożył od ołtarza Ksiądz Proboszcz w imieniu nas wszystkich.

Nabożeństwo, z pieśniami śpiewanymi przy akompaniamencie gitary, z Komunią świętą i z kazaniem, które trudno będzie zapomnieć.

Rozjeżdżamy się na wakacje, lecz od września wszyscy znów będziemy się uczyć chodzić i żyć z Chrystusem.

Po nabożeństwie, rozpoczął się piknik parafialny i mimo krążącej wokół burzy, deszczu humory dopisywały. Rozmowy, śmiechy toczyły się przy ciastach, sałatkach i - jak zwykle wspaniale grilowanych przez naszych mistrzów - kiełbaskach.

A zatem - wakacje czas zacząć.

 

Krystyna Boczar
zdjęcia:
Sylwia Adamus
i Stanisław J. Boczar

2015

Parafialne święto rodziny

2014

Rodzinny piknik parafialny

2013

Piknik parafialny

Od Redakcji

11. listopada

O  kraju, z którego część mieszkańców wymordowano jeszcze w czasie wojny tylko dlatego, że byli Żydami. Kraju, z którego część mieszkańców deportowano po wojnie tylko dlatego, że byli Niemcami, a dalszą część za to, że za Niemców uznały ich władze.  Wreszcie o kraju, któremu zmieniono granice tak, że poza nimi pozostali Białorusini i Ukraińcy. O tym, o Polskiej historii i o polskich uchodźcach w wywiadzie z profesorem Normanem Daviesem ...

Więcej…