Chór - zakończenie sezonu


Zgodnie z tradycją, bezpośrednio przed rozpoczęciem wakacji, spotykają się członkowie chóru wraz ze swoimi sympatykami.

 

Korzystając ze słonecznej pogody stoły rozstawiono pod gołym niebem, na trawie.

Atrakcją spotkania, gdy deszcz zmusił nas do przeniesienia się do namiotu, była możliwość zobaczenia dwóch filmów z występu chóru podczas tegorocznego Przeglądu Chórów w Hołdunowie.

Po projekcji Pani Dorota Kurowska, dyrygent chóru, podziękowała za wspólną pracę w ciągu ostatniego roku i zaprosiła do wznowienia prób bezpośrednio po zakończeniu okresu wakacyjnego. Zbliża się dwudziesta rocznica rozpoczęcia przez chór swojej działalności.  

Spotkanie było okazją do porozmawiania o minionych występach, o repertuarze i o planach na przyszłość. Jest też okazją do kolejnej biesiady z kiełbaskami i przyniesionymi przez uczestników spotkania smakołykami.

zdjęcia:
Krystyna Kocjan
i Stanisław Boczar

Od Redakcji

11. listopada

O  kraju, z którego część mieszkańców wymordowano jeszcze w czasie wojny tylko dlatego, że byli Żydami. Kraju, z którego część mieszkańców deportowano po wojnie tylko dlatego, że byli Niemcami, a dalszą część za to, że za Niemców uznały ich władze.  Wreszcie o kraju, któremu zmieniono granice tak, że poza nimi pozostali Białorusini i Ukraińcy. O tym, o Polskiej historii i o polskich uchodźcach w wywiadzie z profesorem Normanem Daviesem ...

Więcej…