2015/2016

Porządków ciąg dalszy

Piątkowe i sobotnie przedpołudnie upłynęło na dalszym sprzątaniu. W sobotę udało się naprawić odkurzacz i odkurzyć kościół łącznie ze ścianami, umyć podłogi ze zwróceniem szczególnej uwagi na strefę ołtarza.

Stoły i ławki rozstawione w ogrodzie, wykoszono trawę, wymieciono wszystkie schody i wejście do kościoła.

 

Czytaj więcej...

Sportowy, piątkowy wieczór na sali gimnastycznej

W każdy piątek wszyscy chętni w naszej parafii mają możliwość poprawienia swojej kondycji na sali gimnastycznej w SP-1. Poziom jest ze spotkania na spotkanie wyższy, a młodzi mają jedyną okazję "przyłożyć" swemu duszpasterzowi. Zapraszamy chętnych, na sali jest jeszcze trochę miejsca.

 

 

Czytaj więcej...

Piątek w naszej parafii

Jednym z największych osiągnięć organizacyjnych naszych parafian była organizacja i przeprowadzenie I Charytatywnego Biegu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Dla patrzących z zewnątrz mogłoby się wydawać, że było to możliwe dzięki wspólnej pracy wielu parafian rozmiłowanych - na dodatek - we wszelkich odmianach aktywności sportowej. Niezależnie od tego jak każdy z nas zagospodarowuje swój czas - czasem zajęcia sportowe czy turystykę wykorzystujemy by spotykać się nie tylko w rodzinnym gronie.

Czytaj więcej...

Wystawa

Zbierane podczas przygotowywania naszego Jubileuszowego wydawnictwa materiały zostały wykorzystane podwójnie. Opracowane w formie wielkich plansz pozwoliły na przygotowanie wystawy, którą będziemy mogli zobaczyć w naszym kościele przez najbliższych kilka tygodni. Podobnie jak trzy tomy Kroniki, jak prezentowany poniżej album - pozwalają na pokazanie tego jak zapamiętaliśmy 20 lat dzielące nas od uroczystości poświęcenia kościoła.

 

Czytaj więcej...

Sejmik Śląski ogłosił Rok Reformacji

W czasie sesji 21. września Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli rezolucję o ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reformacji. 

W czasie głosowania obecni byli Prezes Synodu Kościoła ks. dr Grzegorz Giemza oraz biskup katowicki  dr Marian Niemiec i biskup cieszyński Paweł Anweiler, a także poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

@luteranie.pl

Czytaj więcej...

Zakończenie remontu okien

Na przełomie kwietnia i maja, po długich dyskusjach na temat sposobu wykonywania zamierzanych prac przystąpiono do pierwszego etapu remontu stolarki w naszym kościele: remontu stolarki okiennej. Prace trwały, niemal bez przerwy, przez 5 miesięcy. Każdy z elementów stolarki został dokładnie odczyszczony najmniejszych śladów zniszczonych warstw zewnętrznych. Usunięto też ślady korozji - wykwity, przebarwienia, wszystko co mogło mieć wpływ na ograniczenie trwałości elementów drewnianych.

Czytaj więcej...

Seniorzy u Artura, w pasiece

Parafialne spotkanie seniorów odbyło się w pasiece Artura Głowackiego, w piątek 18 września. Byliśmy zafascynowani opowieściami Artura. O pszczołach potrafi mówić bez końca. Stwarza atmosferę,dzięki której przenieśliśmy się wspólnie w boski świat tych niesamowitych istot. Jestem przekonana,że to nie będzie jedyna wycieczka w to cudowne miejsce. Chcemy tam jeździć częściej.

 

Czytaj więcej...

Porządki w kościele na wysokim poziomie

Już drugą (i trzecią) sobotę z kolei robione były porządki w kościele. Podjęliśmy się, między innymi, ściągnięcia pajęczyn z sufitu. Nie było to proste, bo jak wiadomo sufit w naszym kościele jest bardzo wysoko. Daliśmy jednak radę. Wprowadziliśmy do kościoła profesjonalną zwyżkę i z niej, miotłą na bardzo długim kiju pokonaliśmy wieloletnie pajęczyny. Jak widać na zdjęciu rozpoczęła się też renowacja drzwi. Metodą piaskowania ściągany jest stary lakier, by później , na nową pokryć drewno farbą.

Czytaj więcej...

List pasterski Biskupa Kościoła

Drogie siostry i bracia w Chrystusie,

Nie ma chyba wśród nas nikogo, kto nie słyszał o napływie do Unii Europejskiej fali uchodźców. Obrazy z greckiej wyspy Kos, czy z dworców kolejowych na Węgrzech mogą budzić przerażenie. Widać ludzi zdeterminowanych, ale także mocno sfrustrowanych, którzy oczekują pomocy, a często spotykają się z agresją.

Czytaj więcej...

Jubileuszowy album

Jubileusz 20-lecia pośięcenia Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła ap. Piotra i Pawła w Tychach - składający się z 20 kart album o o takim tytule otwiera motto:

Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.

Ew. św. Mateusza 18,20

 

Czytaj więcej...

Forum Kobiet Luterańskich

W tym roku trzy nasze parafianki wzięły udział w XXIV Ogólnopolskim Forum Kobiet Luterańskich. Tematyka forum związana była z dyskusją na temat ordynacji kobiet . Na kwietniowym  posiedzeniu Synodu Kościoła planowane jest, bowiem, głosowanie w tej sprawie.

Zamiast relacji z udziału, przedstawiamy przesanie Biskupa Kościoła i dokument końcowy, jaki został sporządzony na forum.

 

Czytaj więcej...

Parafialny wtorek

We wtorek 8 września w naszej parafii odbyły się pierwsze zajęcia plastyczne. Dzieci wykonywały ozdoby z masy solnej, które będą malować farbami na kolejnych zajęciach. Będzie możliwość kupienia naszych "dzieł" na zbliżającym się kiermaszu, który również mamy zamiar w niedługim czasie zorganizować. Pieniądze za sprzedaży chcemy przeznaczyć na zakup materiałów plastycznych, które są nam niezbędne do dalszej pracy. Mamy głowę pełną pomysłów!

Czytaj więcej...

Od Redakcji

11. listopada

O  kraju, z którego część mieszkańców wymordowano jeszcze w czasie wojny tylko dlatego, że byli Żydami. Kraju, z którego część mieszkańców deportowano po wojnie tylko dlatego, że byli Niemcami, a dalszą część za to, że za Niemców uznały ich władze.  Wreszcie o kraju, któremu zmieniono granice tak, że poza nimi pozostali Białorusini i Ukraińcy. O tym, o Polskiej historii i o polskich uchodźcach w wywiadzie z profesorem Normanem Daviesem ...

Więcej…