Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

informacje bieżące

Zwiastowanie dla oczu

14 września -  

strony internetowej Muzeum

Rocznica 500-lecia Reformacji mająca miejsce w 2017 roku, stała się w całej Europie okazją, impulsem i inspiracją do zorganizowania wielu wystaw prezentujących szeroko pojęte dziedzictwo historyczne, artystyczne i kulturowe protestantów.

Jubileusz ów zainspirował również Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i Muzeum Pomnika Historii „Frombork Zespół Katedralny", które pierwotnie zamierzały przygotować wspólną, czasową ekspozycję o charakterze jubileuszowym, jednak podjęta kwerenda ujawniła tak interesujące, pojemne treściowo i ikonograficznie dziedzictwo sztuki ewangelickiej z terenu Warmii i Mazur, iż zdecydowano o zmianie charakteru przygotowywanej wystawy. Tym samym badania nad zachowanymi dziełami sztuki przedłużono o rok, jednocześnie zaś powstał koncept wystawy, która miałaby w swoim podstawowym założeniu zaprezentować ową sztukę w szerszym „bogatszym" kontekście. „Bogactwo" oznacza tu zarówno wielowątkową różnorodność formy i techniki (obrazy, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego, złotnictwo, witraże, starodruki), ale także różnorodność wątków tematycznych (ikonografia biblijna, portrety pastorów i Marcina Lutra, figury aniołów chrzcielnych, płyty ofiar wojen, blachy trumienne, chorągwie nagrobne, itp.).

zob. strona internetowa Muzeum

Czternastego września w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku otwarta zostanie wystawa "Zwiastowanie dla oczu ... ". Mało prawdopodobne, by poza okresem wakacyjnym, udało by się nam wystawę zwiedzić. Choć część przekazu znajdziemy w opisie wystawy zamieszczonym na stronie internetowej Muzeum oraz w jej katalogu, którego poszczególne strony zamieszczam poniżej. 

 Stanisław J. Boczar