Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

informacje bieżące

Przynoszą wiedzę, pomoc i nadzieję

O swojej drodze i misjach Monika Byrtek

Bardzo lubimy rozważania Słowa Bożego naszego proboszcza ks. Marcina Koniecznego, ale cieszymy sie też gdy nasze niedzielne nabożeństwa odwiedzają goście, którzy opowiadają nam o swej pracy dla Chrystusa, jednocześnie głosząc Jego Słowo. Tak też się stało ubiegłej niedzieli. 21 października.  odwiedziła nas p. Monika Byrtek, która od kilku lat pracuje jako misjonarz na statku LOGOS HOPE. Jednostka ta zawija do portów w różnych krajach azjatyckich i tam prowadzi  działania misyjne  polegające na:

  • Niesieniu wszelakiej  pomocy,
  • Edukacji, kolportacji książek,
  • Głoszeniu wieści o Jezusie i Zbawieniu

 

Dowiedzieliśmy się wielu szczegółów o specyfice tej działalności, ale zostaliśmy także zachęceni do pracy misyjnej. Pani Monika zwróciła nam uwagę, że możemy to robić w trojaki sposób:

  • Angażując się w konkretna pracę misyjną: w mieście, w kraju, za granicą.
  • Wspierając prace misyjną finansowo.
  • Modląc się o działalność misyjną.

Przytaczając słowa z Ewangelii Mateusza opowiadające o Przemienieniu Jezusa ( Mat.17,1-13) przypomniała, jak to uczniowie chcieli zostać na górze w obecności Jezusa, Mojżesza i Eliasza, gdyż było im tam dobrze. My tak samo chcemy przebywać w miejscu gdzie jest nam dobrze. Jezus kazał jednak zejść uczniom z góry i wrócić do rzeczywistości. Tak i my mamy iść do ludzi i im pomagać i głosić wieść o zmartwychwstaniu. Dobrze gdy od czasu do czasu, ktoś nam to przypomni.

tekst i zdjęcia
Sylwia Adamus