Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

informacje bieżące

W Cieszynie świętowano niepodległość

Dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

@luteranie.pl

28 października 2018 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się uroczyste, dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przyłączenia Diecezji Cieszyńskiej do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. (...)

Nabożeństwo było kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu niepodległości Diecezji Cieszyńskiej. Otwierając nabożeństwo zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago wymienił ewangelików i ewangeliczki, którzy zasłużyli się dla niepodległosci, a osoby zebrane w kościele Jezusowym mogły oglądać postaci na plakatach wniesionych przez młodzież. (...)

Podczas uroczystego nabożeństwa, nawiązującego do tych wydarzeń, kazanie wygłosił Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzy Samiec. Nawiązał do wydarzeń sprzed stu lat i przypomniał dzieje Śląska Cieszyńskiego: "Śląsk Cieszyński nigdy nie był pod zaborami, bo już XIV wieku stał się lennem królów czeskich, a później przeszedł pod panowanie Habsburgów. To także w tym miejscu od czasów Reformacji zakorzenił się luteranizm. Ewangelikami stali się rdzenni mieszkańcy tego regionu. W ten sposób polskość złączyła się z ewangelickim wyznaniem wiary. Zjednoczenie tych czynników ugruntowały prześladowania religijne wynikające z panowania katolickich Habsburgów. Już w połowie XIX wieku ewangelicy zaczęli prowadzić uświadamianie narodowe ludności księstwa cieszyńskiego. Co w efekcie w okresie I wojny światowej i zaraz po jej zakończeniu spowodowało silne dążenia do przyłączenia się do odradzającej Polski". (...)

Na niedzielnym nabożeństwie obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, lokalnych samorządów, wojska oraz straży granicznej. Pieśni wykonały połączone chóry diecezji cieszyńskiej pod dyrekcją dk. Joanny Sikory oraz Wyższobramski Chór Kameralny pod kierownictwem Piotra Sikory. 

Współorganizatorem nabożeństwa było Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła rzymskokatolickiego. (...)
tekst i zdjęcia
@luteranie.pl
zob. więcej:
@luteranie.pl