Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

informacje bieżące

Otwieramy wystawę

7. grudnia - 18.00

z informacji Muzeum Miejskiego

Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkanaście kościołów zaprojektowanych w okresie wielkiej budowy miasta (1951-1989) oraz obiekty wcześniej istniejące, które weszły w obręb jego rozszerzających się granic. Ich autorami są m.in. Stanisław Niemczyk, Bożena i Janusz Włodarczykowie, Grzegorz Ratajski oraz Zbigniew Weber.

Kuratorem wystawy jest Patryk Oczko, kustosz w Dziale Sztuki Muzeum Miejskiego w Tychach:

1 stycznia 1951 roku Tychy uzyskały prawa miejskie – rozpoczęła się wielka budowa.

Z perspektywy władz w nowo kreowanej przestrzeni dla kościoła nie było miejsca, co stało w sprzeczności z potrzebami duchowymi tworzącej się społeczności. Mimo licznych przeszkód, w okresie Polski Ludowej na terenie miasta zaistniało kilkanaście świątyń. Powstały one głównie wysiłkiem stosunkowo niewielkich wspólnot, kierowanych przez energicznych duchownych. Formy architektoniczne oraz lokalizacje przedstawianych na wystawie obiektów stanowią bezpośrednie odzwierciedlenie skomplikowanych i zmiennych realiów minionej epoki.

zob. więcej: >>>