Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

informacje bieżące

Kolędowy Ficinus

25. stycznia - 17:00

25 stycznia /piątek/ o godz. 17:00 w kościele ewangelicko-augsburskim w dzielnicy Wirek będzie można posłuchać kolęd w wykonaniu Inicjatywy „Dajmy Ludziom Trochę Radości". Z zespołem gościnie wystąpi wokalista UNIVERSE Henryk Czich. Wieczór zainauguruje tegoroczny cykl „Twórczych piątków na Ficinusie".

W ostatni piątek stycznia rudzianie będą mieli okazję posłuchać kolęd w wykonaniu grupy przyjaciół, których inicjatywa przyjęła nazwę „Dajmy Ludziom Trochę Radości". – Pomysł zrodził się w wyniku zaproszenia jednego z domów dziecka do przygotowania przez nas wieczoru kolędowego. Idea ta rozszerzyła się na inne instytucje i zakłada wyjście z kolędą do ludzi – wyjaśnia Adam Jonczyk, pomysłodawca akcji. 25 stycznia Inicjatywa będzie kolędować na zabytkowym osiedlu Ficinus, na zaproszenie Urzędu Miasta. Gościnnie wystąpi też Henryk Czich, wokalista zespołu Universe. – Zapraszam mieszkańców na wspólne kolędowanie w przepięknym kościele ewangelickim w dzielnicy Wirek. Wstęp na koncert jest bezpłatny – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.

Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie" to inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewangelickiej. Ma ona na celu promocję kolonii robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko pojętych tradycji śląskich. „Twórcze piątki" odbywają się w salkach parafii ewangelickiej w Wirku lub w tamtejszym kościele. Przed lub po każdym spotkaniu jest możliwość zwiedzania kolonii z przewodnikiem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku. Od 2006 roku wpisane jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami kopalni byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. Kolonia składa się z szesnastu domów i stanowi jeden z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny za jej budowę. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość kolonii polega na użyciu jako budulca naturalnego piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter kolonii wiejsko - przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy", którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi.

Krzysztof Piecha
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miasta Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska
tel. 32 342 36 06
tel. 32 244 90 00 do 10 wew. 3252
www.rudaslaska.pl

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.rudaslaska.bip.info.pl, na oficjalnej stronie Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta.