Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

wydarzenia bieżące

Ogólnopolskie Forum Kobiet

W Warszawie, jesienią ...

Jak co roku, na XXVIII Ogólnopolskim Forum Kobiet Luterańskich w Warszawie była delegacja naszej parafii. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało STWORZENIE-POJEDNANIE-SPRAWIE-DLIWOŚĆ i wokół tej tematyki odbywały sie przez trzy dni różnorodne spotkania. Wykład główny na temat chrześcijańskiej odpowiedzialności za stworzenie wygłosiła ks. Sabine Brändlin z Federacji Szwajcarskich Kościołów Protestanckich. Podkreśliła, że każda osoba powołana jest do odpowiedzialności za siebie i świat.

Braliśmy udział w trzech rodzajach warsztatów: W bibliodramie podejmowałyśmy temat sprawiedliwości. Prace ręczne metodą decoupage (ozdabianie papierowymi serwetkami) były okazją do podjęcia tematyki Bożego Stworzenia. Temat pokoju, pojawił się jako tło wykonywania kartek metodą scrapbookingu.

 

W niedzielę wzięłyśmy udział w nabożeństwie ze Spowiedzią i Komunia św., które to poprowadziły panie diakon, które uczestniczyły w forum.
Postulaty, przemyślenia , propozycje działań, które padały w czasie wykładów, dyskusji i rozmów zostały zawarte w Dokumencie Końcowym (można przeczytać go na stronie internetowej).

Warto też zaznaczyć, że podczas całego Forum zastosowano zapis graficzny, co pozwoliło uczestniczkom zapamiętać wykłady, warsztaty i dyskusje. Notatki graficzne sporządzała Joanna Rzońca z Krakowa.

Sylwia Adamus