Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

wydarzenia bieżące

Czy możliwy jest pokój?

Jesienna Konferencja dla Kobiet

Nazwano Go imieniem: Cudowny Doradca, Bóg Mocny,
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju

Księga Izajasza 9,5

zaprosili do kościoła Eben-Ezer w Dzięgielowie:

zob. więcej

 

zob. więcej: Jesienna Konferencja dla Kobiet