Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

wydarzenia bieżące

Niedzielne rozważanie Słowa Bożego

... w niedzielę - godz. 10:30

- - - kliknij > > >


powyżej: widok zza ołatarza począwszy od 3 Niedzieli Pasyjnej - poniżej przygotowania do nagrania i samo nagranie niedzielnego kazania 

- - - kliknij > > > - - - kliknij > > > - - - kliknij > > >


fot. Mateusz Adamus

8. marzec 15. marzec 22. marzec
nagrania: Adam Tondyra