Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

wydarzenia bieżące

Bądźmy dla siebie wsparciem

Najnowsze zalecenia Biskupa Kościoła

W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej i najnowszymi państwowymi obostrzeniami, Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec przekazał słowa pocieszenia, prośbę o modlitwę oraz zalecenia dla parafii.

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni"
Mat. 5, 4

Siostry i bracia,

Słowa tego błogosławieństwa są dziś szczególnie ważne. Smucimy się, bo odchodzą od nas nasi najbliżsi. Każdy z nas żałobę przeżywa w swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Bo każdy z nas miał swoje osobiste relacje ze zmarłymi.

Kościół stracił w ostatnim czasie diakonisę i trzech duchownych. Nie jestem w stanie wyliczyć ile jeszcze odeszło naszych sióstr i braci. Żadne słowa nie oddadzą tego co czujemy.

Błogosławieni, którzy się smucą albowiem oni będą pocieszeni.

Dlatego zachęcam Was do znajdywania czasu na modlitwę. Modlitwę, w której nie tylko prosimy, ale też dziękujemy. Modlitwę, podczas której możemy otrzymać pokój. Modlitwę, która pozwoli na nowe spojrzenie w swoje życie. Modlitwa to nie tylko słowa, to przebywanie w obecności Boga.

Czasami wystarczy milczeć... płacz może być również modlitwą.

Niestety w wyniku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, znów jestem zmuszony przekazać Wam nowe informacje i prosić o dostosowanie naszych kościołów do nowych restrykcji. Mam nadzieję, że będzie to czas mobilizacji Kościoła, a także poszukiwania nowych form działania, pomagania i towarzyszenia. Dziękuję za wszelką aktywność podejmowaną w poczuciu odpowiedzialności za bliźnich.

PAŃSTWOWE OBOSTRZENIA

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 1. W uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 4m2.
 2. W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 25 osób.
 3. Ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – maksymalnie 25 osób.

Strefa czerwona:

 1. W uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 7m2.
 2. W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 10 osób.
 3. Zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne).

Więcej tu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

ZALECENIA BISKUPA

 1. Przypominam, że za dostosowanie kościołów i parafii do wymogów i obostrzeń państwowych odpowiedzialne są miejscowe Rady Parafialne razem z Proboszczami. Proszę o to, aby wszelkie decyzje były podejmowane rozważnie i po dogłębnym przedyskutowaniu możliwych skutków, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania, a następnie przedstawione wiernym podczas ogłoszeń i w komunikatach opublikowanych na stronach internetowych, Facebooku itp.
 2. Proszę o wydzielenie i zaznaczenie miejsc w kościołach, np. poprzez umieszczenie kolorowych naklejek, w których wierni mogą usiąść zachowując wymagany dystans.
 3. Niezwykle ważną kwestią jest komunikacja pomiędzy duchownymi i członkami Rady Parafialnej a wiernymi. Proszę, aby na początku nabożeństwa przypomnieć o konieczności zachowania dystansu społecznego i poprawnym nałożeniu maseczki. Należy umożliwić dezynfekcję rąk osobom wchodzącym do kościoła. Właściwym jest także wydrukowanie porządku nabożeństwa razem z pieśniami, co pozwoli ograniczyć używanie śpiewników.
 4. Zalecam, aby Rady Parafialne razem z duchownymi przemyślały kwestię udzielania Komunii Świętej w najbliższym czasie. Jestem przekonany, że czasowa rezygnacja byłaby wskazana. Decyzja leży jednak po stronie Rady Parafialnej i Proboszcza, którzy znają lokalne potrzeby i uwarunkowania. W wypadku prowadzenie nabożeństw komunijnych proszę o postepowanie podczas dystrybucji zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi.
 5. Proszę o systematyczne przypominanie wiernym, że postępowanie zgodnie z wymogami i obostrzeniami nie stoi w sprzeczności z wiarą, a jest wyrazem chrześcijańskiej troski o dobro i życie bliźniego oraz wspólną pracą na rzecz zachowania daru życia.

Przypominam, że od najbliższej niedzieli w programie trzecim TVP o g. 15.50 będą emitowane ewangelickie nabożeństwa.

Na koniec zwracam się z prośbą o to, abyśmy w tym trudnym czasie byli dla siebie wsparciem, źródłem dobra i pocieszenia. Nie odwracali się od siebie, ale pomagali sobie wzajemnie. Nade wszystko jednak pamiętajmy o sobie w modlitwach.

Niech Bóg błogosławi nas wszystkich.

bp Jerzy Samiec