Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Wydarzenia z lat 2020-21

Studia wyższe w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną (państwową) o blisko 70-letniej tradycji. Wyznacznikiem Uczelni jest wysoki poziom nauczania, tolerancja i wielokulturowość. Akademia jest położona w dogodnej lokalizacji (Bielany) i posiada nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną oraz sportową. Jej strukturę tworzą Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych. Oba wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, a Wydział Teologiczny dodatkowo do przeprowadzania procedur habilitacyjnych.

zob. więcej: http://www.chat.edu.pl