Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Wydarzenia z lat 2020-21

Ми з вами

Jesteśmy z Wami

z FB Andrzeja Dziuby - Prezydenta Miasta

W Tychach obywatele Ukrainy mieszkają i pracują, a dzieci chodzą do szkół i przedszkoli. To nasi sąsiedzi, koledzy z pracy, przyjaciele. Wielu z nich w obliczu tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą martwi się o los swoich bliskich, którzy zostali na Ukrainie.

Ukraina ma prawo iść swoją drogą demokratycznych przemian. Obywatelki i obywatele Ukrainy mają prawo budować swoją przyszłość w oparciu o fundamentalne wartości: niepodległość, suwerenność i bezpieczeństwo, a integralność jej granic nie powinna być w żaden sposób naruszana ani kwestionowana‼️.

W tej trudnej sytuacji chcemy, by nasi sąsiedzi wiedzieli, że Tychy okazują wsparcie i są solidarne z narodem ukraińskim.

Jesteśmy z Wami! 

 

В Тихах громадяни України живуть і працюють, а діти навчаються в школах та відвідують дитячі садочки. Це наші сусіди, колеги, друзі. Зважаючи на те, що діється за нашим східним кордоном, вони переживають за своїх рідних та близьких, які залишилися в Україні.

Україна має право йти своїм шляхом демократичних змін. Громадяни України мають право будувати своє майбутнє, опираючись на загальноприйняті цінності: незалежність, суверенність і безпеку, а цілісність її кордонів не повинна ані порушуватись, ані братися під сумнів‼️

В цій важкій ситуації хочемо аби наші сусіди з-за східного кордону знали, що Тихи підтримують і є солідарні з українським народом.

Ми з вами