Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2013-14

Rok 2013 w sprawozdaniu

Sprawozdanie Proboszcza –administratora Parafii Ewangelicko –Augsburskiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Tychach złożone na zgromadzeniu parafialnym w dniu 02.02. 2014r.

Sprawozdanie zostało odczytane podczas Zgromadzenia Parafialnego, które obradowało 2 lutego, po nabożeństwie niedzielnym.

 

 

 

Sprawozdanie Proboszcza –administratora Parafii Ewangelicko –Augsburskiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Tychach złożone na zgromadzeniu parafialnym w dniu 02.02. 2014r.

I Wstęp.        

Niniejsze sprawozdanie z życia naszej Parafii obejmuje okres minionego  roku 2013, który przez synod naszego Kościoła został ogłoszony: „Rokiem Reformatorów” . Przez cały ubiegły rok towarzyszyło nam biblijne hasło zapisane w Hbr 13,14 Nie mamy tu miejsca trwałego, ale tego przyszłego szukamy.

Miniony rok był drugim rokiem służby ks. Marcina Koniecznego jako proboszcza administratora. W Tychach kancelarię parafialną i stoisko z literatura jako wolontariuszki od dziewięciu lat prowadzą panie: Helena Kłosek, Małgorzata Magner. Na organach od dwudziestu czterech lat gra pani mgr Irena Gospodarek. Funkcje Kościelnego do stycznia tego roku pełnił pan Józef Kriszker, kościelnym był 11 lat. Z tego miejsca raz jeszcze pragnę podziękować za pracę oraz okazywaną pomoc

II Nabożeństwo

Nabożeństwo Niedzielne i świąteczne stanowiło centrum życia kościelnego.

Większość nabożeństw niedzielnych i świątecznych odprawiana była ze Spowiedzią i Komunią Świętą.  W minionym roku odprawiono w kościele w Tychach 95 nabożeństw niedzielnych, świątecznych  tygodniowych, w których udział wzięło łącznie 7126 osób ( 2011 – 6.808, 2012 -6844 ). Do komunii przystąpiło podczas nabożeństw w kościele 1233 osoby, 48 osób przystąpiło do Komunii Św. w domach, szpitalach i domach opieki, co daje łączną sumę 1296 osób.

W adwencie odprawiane były tygodniowe nabożeństwa Adwentowe, a w Poście nabożeństwa Pasyjne. W czasie nabożeństw niedzielnych i świątecznych udzielono 3 chrzty ( 3 ch ), do konfirmacji przystąpiło 3 konfirmantów ( 3 ch)  odnotowano 9 wstąpień do kościoła. W tym roku odbyły się w naszej parafii 3 śluby. Odbyły się 3 pogrzeby , w tym jeden z poza parafii. Parafia nasza liczy na dzień 31.12.2012 r.,  według statystyki 332 osoby a więc o 10 więcej w stosunku do roku poprzedniego. Poza okresem Adwentu oraz Pasji odbywały się w każdą środę Godziny Biblijne.

Niestety w dalszym ciągu mamy słabą statystykę dotyczącą opłacania składki kościelnej. Jest mała poprawa, jednak zbyt dużo osób, które powinny płacić składkę kościelną nie wywiązuje się z tego obowiązku.

III Dzieci

 • Na lekcje nauczania kościelnego w naszym punkcie katechetycznym w Tychach uczęszcza (od kl. I SP do kl. III LO w sumie 31) dzieci. Lekcje w SP, Gimnazjum i szkołach średnich oraz spotkania młodzieży prowadzi Ks. Marcin Konieczny. W każdą niedzielę dzieci w trakcie nabożeństwa dla dorosłych brały udział w nabożeństwie dla dzieci. Zajęcia te odbywały się w każdą niedzielę, zgodnie z rytmem roku szkolnego. Wszystkich dzieci biorących udział w Szkółce niedzielnej jest 15. Niestety podobnie jak w latach ubiegłych średnia ilość na każdej szkółce jest o wiele niższa. Zajęcia w Szkole Niedzielnej prowadzone są przez p. Mariolę Fenger, p. Lucynę Kłosek i p. Joannę Widuch. Z tego miejsca za tą niełatwą, ale niesamowicie wdzięczną służbę dziękuje.
 • W Ostatnim tygodniu sierpnia zorganizowane zostały półkolonie dla dzieci, które zorganizowała i przeprowadziła Pani Sylwia Adamus oraz .
 • 14 Grudnia jak co roku odbyło się nabożeństwo dla seniorów naszej parafii. Po nabożeństwie wszyscy udali się do sali parafialnej na spotkanie adwentowe    
 • W 4 niedzielę adwentu odbyło się nabożeństwo rodzinne połączone z „gwiazdką” dla dzieci, na której dzieci przedstawiły przygotowany program. Na koniec wszystkie dzieci obdarowane zostały paczkami. W wakacje dzieci miały możliwość w uczestniczeniu w zajęciach Tygodnia Dobrej Nowiny,  oraz półkoloniach z Językiem Angielskim, które orgaznizowane były razem z Parafią w Mikołowie.

IV Młodzież

 • Spotkania młodzieżowe odbywały się regularnie w Piątek o godz. 17:00.
 • Młodzież brała udział w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej, Diecezjalnych Zjazdach( czerwcowy był zorganizowany w naszej Parafii). Odbyły się dwa nabożeństwa młodzieżowe.

V Chór Parafialny

Chór parafialny regularnie spotyka się na próbach w każdy czwartek o godz. 18:00, Chórem dyryguje pani mgr Monika Kionka. Chór występował w większe święta podczas nabożeństw w Tychach oraz podczas ślubu naszej parafianki Klaudii Kaziród z domu Kostrzew

VI Spotkania

 • Spotkania dla Kobiet odbywały się regularnie w pierwszy poniedziałek miesiąca na parafii, i w domach prywatnych parafian. Spotkania te prowadziła p. Mariola Fenger.
 • Grupa Domowa- Spotkania odbywały się w Każdy piątek, gospodarzem tych spotkań są każdorazowo państwo Mirona i Wiesław Siąkowscy.
 • Treningi na sali gimnastycznej dla ojców i matek  z dziećmi, rozpoczęły się w pierwszych tygodniach września. Spotkania te mają charakter sportowo- rekreacyjny odbywają się regularnie w każdy wtorek o godz. 20:15 – 22-15. Sal gimnastyczna udostępniana jest nieodpłatnie przez Dyrekcję Gimnazjum nr 1.
 • Spotkania dla osób zainteresowanych protestantyzmem odbywają się we wtorki o godz. 18:30
 • Godziny Biblijne odbywają się w środy od godz. 16:30-17:30

VIII Sprawy Gospodarcze

 1. W lipcu ubiegłego roku udało się wyremontować dach nad budynkiem kościoła, kancelaria , zakrystią i mieszkaniem duchownego. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł w zaokrągleniu 14000, to mniej więcej tyle tyle ile udało się zebrać na listy.
 2. Jesienią rozebrano i zutylizowano bark oraz pomieszczenia gospodarcze. Wartym podkreślenia jest fakt ze zostało zrobione to za darmo w zamian za materiał. Jedynym kosztem było wywiezienie i utylizacja przesegregowanych rzeczy będących w „budynkach gospodarczych”. W tym roku trzeba będzie pomyśleć o zakupie bądź wybudowaniu garażu bądź wiaty na narzędzia.
 3. Również jesienią został zrobiony podest wraz z balustradą przy zakrystii.
 4. Od kwietnia tego roku wydajemy kwartalnik Tyski Ewangelik, którego redaktorką jest pani Sylwia Adamus, zaś składem zajmuje się pan Stanisław Boczar, fotografie wykonuje pan Remigiusz Żukowski a bieżące wydarzenia opisuje pani Lucyna Kłosek, która również zajmuje się redakcją Kroniki Parafialnej. Wszystkim wam za waszą służbę bardzo serdecznie dziękuje.
 5. Od tego roku funkcjonuje również nowa Strona Internetowa, która co warto podkreślić napisał a teraz redaguje pan Stanisław Boczar. Również Jeszcze raz Dziękuje.
 6. W tym roku udało się zakupić : kosiarkę , rozdrabniarkę do gałęzi oraz inne pomniejsze konieczne do prac ogrodowych narzędzia.
 7. Ponad to parafia nasza otrzymała Profesjonalne nagłośnienie, z kolumnami, wzmacniaczem, mixerem i mikrofonami.
 8. Plany na 2014 rok: W tym roku chcielibyśmy w pierwszej kolejności zrobić kancelarię parafialną, wyremontować klatkę schodową na wierzę kościoła oraz skupić się na racjonalnym wykorzystaniu i zagospodarowaniu terenu wokół parafii. W nawiązaniu do ostatniego zdania prowadzone są rozmowy z UM Tychy, nad próbą wspólnego wykorzystania terenu oraz budynku kościoła do celów wybudowania Centrum Integracyjnego, które w dużym skrócie miało by oferować szeroko rozumianą aktywizację i pomoc osobom starszym.

IX Zakończenie

To wszystko o czym dziś w wielkim skrócie usłyszeliśmy jest owocem zaangażowania wielu ludzi. Jest świadectwem zaangażowania, które jest owocem wiary. Wiem o tym, ze każdy kto cokolwiek czyni z serca nie oczekuje ani chwały, ani podziękowań. Te jednak z mojej strony się należą.

Dziękuje wszystkim tym, którzy wspierają mnie w moich  codziennych obowiązkach, służą radą pomocą wsparciem i modlitwą. Dziękuję wszystkim wam bracia i siostry którzy braliście czynny udział w życiu kościelnym i parafialnym.

Dziękuje osobom prowadzącym „Szkółkę Niedzielną”, paniom dyżurującym w kancelarii i obsługującym nasze stoisko z literaturą, Pani Organistce, Pani Dyrygent, Panu Kościelnemu oraz tym wszystkim, którzy wspierali i wspierają mnie w administrowaniu tyska Parafią. Dziękuje za modlitwy, ale też i ofiary składane na cele naszej parafii oraz całej wspólnoty naszego Kościoła, dziękuje za owocną współpracę i błogosławioną służbę na rzecz tyskiej parafii. Nade wszytko jednak dziękuje Bogu za siły, wsparcie błogosławieństwo.

Ks. Marcin Konieczny