Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2013-14

5. Sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Z końcem kwietnia, w kościele św. Trójcy oraz w Centrum Luterańskim w Warszawie, odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

 

 

 

 

Synod Kościoła tworzy 68 osób, z czego 2/3 to świeccy. Pozostali są duchownymi w posłudze diakona, prezbitera, księdza i biskupa. Synod jest najwyższą władzą Kościoła upoważnioną do wprowadzania zmian w prawie kościelnym, wyboru Biskupa Kościoła i Konsystorza. W kompetencji Synodu jest także zarządzanie finansami Kościoła.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP należy do rodziny kościołów luterańskich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej. Składa się z sześciu diecezji i liczy 134 parafie na terenie całego kraju. Służy w nim 160 duchownych. Liczy ponad 70.000 wiernych, z których ponad połowa zamieszkuje na Śląsku Cieszyńskim.

Nabożeństwo rozpoczynające wiosenne obrady Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odbyło się w warszawskim kościele św. Trójcy. Było ono połączone ze spowiedzią i Sakramentem Ołtarza. Rozważając tekst z Ewangelii Mateusza 5,4-5 (Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię), ks bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelickiego w RP podkreślił, że błogosławieństwo cichych i smucących się powinno być przestrogą dla świeckich i duchownych zarządzających Kościołem. Powinniśmy swoją służbę pełnić z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Kościoła. Powinniśmy pełnić ją bez wyniosłości, ale też bez przesadnej uległości.

Składając sprawozdanie za rok 2013 Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec powiedział: „To zaangażowani, świadomi swojego powołania wierni stanowią o sile i misyjności Kościoła w dwudziestym pierwszym wieku. … Chciałbym, abyśmy w najbliższych sześciu latach, poprzez odpowiednie nauczanie, poprzez otwarte nastawienie duchownych, znacznie podnieśli zaangażowanie wiernych w życie parafii, diecezji i Kościoła. Chciałbym, aby każdy wierny Kościoła był aktywny w swoim zborze, znając swoje powołanie i z radością je wypełniając”.

Biskup przedstawił także pokrótce ważniejsze wydarzenia z życia Kościoła w ostatnim półroczu. Wspomniał zmarłych, w ostatnich miesiącach, księży: biskupa Tadeusza Szurmana, Jana Grossa oraz Roberta Penczka.

W nawiązaniu do sprawozdania Biskupa Kościoła, ks. Jerzy Below, dyrektor Wydawnictwa Augustama, zademonstrował nowe tłumacznie Małego katechizmu ks. Marcina Lutra. Przekładu dokonał ks. Marcin Brzóska.

Synod zatwierdził na stanowisku zastępcy Biskupa Kościoła osoby bpa Ryszarda Bogusza, który obejmie nową funkcję po zmarłym w styczniu zwierzchniku Diecezji Katowickiej – biskupie Tadeuszu Szurmanie.

Zastępca Biskupa Kościoła zastępuje go we wszystkich czynnościach w razie jego chwilowej nieobecności lub choroby. W przypadku śmierci zwierzchnika Kościoła jego zastępca pełni wszystkie jego obowiązki do momentu wyboru nowego biskupa.

„Jak mówić w chrześcijańskiej Europie o prześladowaniu i cierpieniu z powodu wiary w Chrystusa? Nie żyjemy we wschodniej Afryce ani w Indonezji, coraz mniej osób może wypowiedzieć się o czasach komunizmu inne okresy prześladowań znamy z śpiewnikowych pieśni i literatury” – pytał ewangelicki biskup wojskowy – ks. płk Mirosław Wola w kazaniu nabożeństwa w Sali Synodalnej warszawskiego Centrum Luterańskiego, poprzedzającego obrady ostatniego dnia Synodu.

Kolejna sesja synodalna odbędzie się w dniach 17-19 października br. w Bielsku-Białej.

SJB

(na podstawie relacji zamieszczonych w portalu luteranie.pl)