Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2013-14

Jak pomóc osobom pokrzywdzonym przestępstwem?

Profesjonalna pomoc w nowym ośrodku i jego filiach

Centrum Misji i Ewangelizacji organizuje pomoc psychologiczną, prawną oraz materialną w nowo otwartym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

@luteranie.pl

 

 

Centrum Misji i Ewangelizacji naszego Kościoła 31 marca otrzymało, w ramach otwartego konkursu ofert, dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego Ministerstwa Sprawiedliwości na „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin” na rok 2014. W ten sposób obok naszych dotychczasowych działań możemy nieść pomoc psychologiczną, prawną oraz materialną w nowo otwartym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach oraz w filiach w: Chorzowie, Cieszynie, Bytomiu i Katowicach.

Osoby potrzebujące przyjmowane są tam przez tzw. osoby pierwszego kontaktu, które m.in. udzielają pierwszej pomocy interwencyjnej i kierują pokrzywdzonych do odpowiednich specjalistów. W punktach tych można spotkać się z naszymi prawnikami i psychologami oraz otrzymać pomoc materialną, która np. dotyczy pokrycia kosztów żywności, kosztów zakupu odzieży czy finansowania przejazdów środkami komunikacji związanych z uzyskiwaniem świadczeń.

Adresy, godziny dyżurów w poszczególnych miejscach znaleźć można pod adresem internetowym: www.poradnictwo.cme.org.pl  lub dzwoniąc do osoby pierwszego kontaktu w Ośrodku pod numer telefonu

518 135 318

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–18.00.

Oferowana pomoc jest bezpłatna.

Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

logo sponsora