Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2014-15

Diecezjalne Spotkanie Pracowników Służby Zdrowia

Diecezjalna Komisja Wychowania Chrześcijańskiego i Dyrekcja Senior Residence zaprosili nas, pracowników służby zdrowia do położonego w południowej części Katowic Obiektu Senior Residence na doroczne, Diecezjalne Spotkanie Pracowników Służby Zdrowia.

 

Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą w Kaplicy Domu. Kazanie wygłosił ks. Radca  Henryk Reszke, życząc nam Pokoju Bożego i umiejętności wyciszenia w jedności z Bogiem w naszej trudnej pracy.

Po nabożeństwie zostaliśmy zaproszeni na wykład ks. Radcy Jana Badury "Diakonia jako przejaw kultury ewangelickiej". Wprowadzenie do wykładu wygłosił ks. Dariusz Dawid, który nawiązał do obchodów Roku Kultury Ewangelickiej 2015. Powiedział: "kultura to troska o uprawę, opieka nad ziemią, to również uprawianie człowieka. Czy również jesteśmy twórcami, pobudzani Słowem czy tylko jej konsumentami. Kultura to także nadawanie kształtu życiu. Diakonia również nas kształtuje a Dom, w którym się znajdujemy jest zarazem miejscem spotkań różnych grup ewangelickich".

Ks. Radca Jan Badura przedstawił sylwetkę ks. Wilhelma Löhe, który rozwinął idee diakoni. Diakonia to zaspokojenie potrzeb zarówno duchowych jak i cielesnych. Jej zasady odnajdujemy w Ewangelii Mateusza 25,35-36.

Jak Chrystus rozesłał apostołów, ks. Wilhelm Löhe - diakonise, tak i my winniśmy poszukiwać potrzebujących różnorakiego wsparcia. Dom Senior Residence Dakoni Neuendettelsan działa na zasadzie - o czym mówiła Pani Dyrektor Elżbieta Grzeczka - obowiązujących we wszystkich ośrodkach diakonii. Są nimi: profesjonalizm, gospodarność i pragmatyzm.

Spotkanie zakończył recital Kwintetu Smyczkowego. A my, z nowymi siłami, napełnieni Słowem, powróciliśmy do domów i do pracy, cytując Wilhelma Löhe "wszelka praca podoba się Bogu, kiedy wykonuje się ją w wierze i na chwałę Bożą".

tekst i zdjęcia:
Krystyna Boczar