Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2015-16

Forum Kobiet Luterańskich

W tym roku trzy nasze parafianki wzięły udział w XXIV Ogólnopolskim Forum Kobiet Luterańskich. Tematyka forum związana była z dyskusją na temat ordynacji kobiet . Na kwietniowym  posiedzeniu Synodu Kościoła planowane jest, bowiem, głosowanie w tej sprawie.

Zamiast relacji z udziału, przedstawiamy przesanie Biskupa Kościoła i dokument końcowy, jaki został sporządzony na forum.

 

 

 

Przesłanie Biskupa Kościoła

D O K U M E N T   K O Ń C O W Y

XXIV Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich,

Warszawa 18-20 września 2015 r.

 

W dniach od 18 do 20 września 2015 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie, przy 

ul. Miodowej 21 odbyło się XXIV Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, zorganizowane przez Synodalną Komisję ds. Kobiet.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele parafii naszego Kościoła oraz zaproszeni goście z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, z Czech i ze Słowacji. 

 

Temat XXIV Forum brzmiał: „Kobieta w Kościele… Pejzaże”. 

Werset przewodni z 1 Sm. 16,7b

„Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma, ale Pan patrzy na serce”.

 Diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk powitała zgromadzonych i życzyła miłych i głębokich przeżyć.

Słowo pozdrowienia skierował do uczestników Forum ks. bp. Jerzy Samiec.

Diakon Halina Radacz, w bardzo osobistym wystąpieniu, podzieliła się wspomnieniami z trudnych lat służby w Kościele, jako katechetka wprowadzona w urząd nauczania kościelnego.

Następnie ks. Eva Oslikowa, na podstawie 20 letniego doświadczenia, zapoznała uczestników Forum z warunkami służby kobiety – ordynowanego duchownego, w Kościele Luterańskim w Słowacji. Szczególną uwagę zwróciła na równość kobiety i mężczyzny powołanych do służby w Kościele.

W oparciu o wystąpienia odbyły się dyskusje w grupach.

Wnioski z dyskusji:

1.Rozważyć możliwość zapoznania parafian ze służbą kobiety duchownego poprzez organizowanie spotkań przybliżających tematykę ordynacji kobiet,

2.Upowszechnić w parafiach wszelkie dostępne materiały dotyczące toczącej się dyskusji nt. ordynacji kobiet,

3.Pamiętać o Bożym przesłaniu równości kobiety i mężczyzny w służbie Kościoła,

4.Uczestniczki Forum popierają dążenia do zmian umożliwiających pełną ordynację kobiet na księdza. 

XXIV Forum Kobiet Luterańskich zakończono w niedzielę nabożeństwem w Kościele Świętej Trójcy. 

Kazanie wygłosiła diakon Katarzyna Rutkowska.  

             

tekst i zdjęcia:
Sylwia Adamus

zob. więcej: