Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2016-17

Drzwi Otwarte w Tychach

W informatorze Dni Otwartch omówiono programy przygotowane w kilkunastu parafiach

W związku z obchodami Ewangelickich Dni Kościoła pojawiło się wiele wydawnictw, akcji, ale też i stron internetowych. Najciekawszą, bodaj, jest umieszczona gościnnie w domenie Sejmiku Samorządowego strona reformacja2017.sejmik.pl. Świetna graficznie, zawierająca wiele niezwykle interesujących materiałów. Zawiera też aktualności - informacje o wydarzeniach, które już były, trwają, będą ...

Dla uczestników Dni Otwartych przygotowane karty uczestnictwa, w których można było uzyskać poświadczenie obecności w odwiedzonych kościołach - zebranie odpowiedniej ilości pieczątek upoważniało do odebrania nagrody.

Na opublikowanej w związku z Dniami Otwartych Drzwi mapie "Kościoły i kaplice ewangelickie województwa śląskiego" możemy znaleźć opisy ponad 80 obiektów przygotowanych przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego jest działem Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Zajmuje się szeroko pojętą ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego - materialnego i niematerialnego - na terenie województwa śląskiego. Pośród wielu działań podejmowanych przez Centrum wymienić należy wspieranie inicjatyw związanych z ochroną zabytków, dokumentowanie dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego w formie publikacji, wystaw, projektów edukacyjnych i społecznych oraz wykonywanie dokumentacji konserwatorskich dla obiektów zabytkowych (przykładowo ekspertyz, opinii, raportów). Instytucja prowadzi również działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Czynnie współpracuje z wieloma organizacjami i urzędami. Spośród nich należy wymienić Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Wynikiem tej współpracy jest seria „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego", zawierająca szereg artykułów dotyczących zabytków regionu i ich konserwacji. Tematy wiodące kolejnych tomów są związane z sesją konserwatorską, organizowaną każdego roku jesienią. Na uwagę zasługują również: prowadzony przez instytucję długofalowy program „Ślady ognia" poświęcony dziedzictwu hutniczemu oraz projekt GLAM realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej (www.scdk.pl) oraz profilu na facebooku.

Diecezję Katowicką tworzy 41 parafii i 27 filiałów. Na swoje nabożeństwa parafianie mogą udawać się do 62 kościołów i 34 kaplic położonych na Śląsku Górnym i Śląsku Opolskim, w Zagłębiu i Ziemii Częstochowskiej, w Małopolsce na Podkarpaciu od Kluczborka i Opola przez Gliwice, Bytom czy Sosnowiec do Częstochowy, Krakowa i Nowego Sącza. W Diecezji pracuje około 30 księży oraz ewangeliści, liczni katecheci i nauczyciele szkółek niedzielnych.

W treści mapy znajdujemy dość mało znany adres strony internetowej reformacja2017.slaskie.pl zawierający aktualności, oraz, m. in., niezwykle ciekawe Reformacja na Śląsku Górnym i Śląsku Cieszyńskim oraz zestaw dwudziestukilku biogramów "Luteranie z regionu" opracowany przez Monikę Kassner i ks. Marcina Brzóskę.