Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2016-17

Adwentowe Dni Skupienia - dzień drugi

Kontynuacją sobotnich adwentowych rozważań, było niedzielne nabożeństwo, w Trzecią Niedzielę Adwentową.

I dzisiaj Słowem Bożym służył nam ks. prof. Marek Uglorz. Podstawą rozważania były słowa z Ewangelii Łukasza 28-31:

Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju.

Opierając się na tym tekście ksiądz zwrócił nam uwagę, że każdy ma budować swoją wieżę życia z tego, co zostało nam dane, co otrzymaliśmy od Boga. Na miarę swych zdolności, umiejętności i potencjału. Nie mamy oglądać się na sąsiadów i bliźnich zazdroszcząc im.

Powiedział nam także, że ważnym aspektem naszego życia, szczególnie w rodzinach, ma być zawieranie pokoju, patrzenia na potrzeby współmałżonka, rozmawiania z nim, odszukiwania się na nowo.

Dla wszystkich nas te dwa dni były wspaniałym czasem wyciszenia się, refleksji, zajrzenia w głąb siebie. Tak jak powiedział to ks. M. Uglorz spotkania te powinny nazywać się REKOLEKCJAMI, gdyż słowo to oznacza czynienie czegoś od nowa. A na pewno, wielu z nas, po wysłuchaniu rozważań księdza inaczej zacznie patrzeć na rzeczywistość, w kontekście Słowa Bożego. Myślę, że takie spotkania, nam, zabieganym ludziom w przedświątecznym okresie są bardzo potrzebne.

Sylwia Adamus