Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2017-18

Przekraczając granice - zrozumieć uchodźców w Polsce

WARSZTATY w różnych terminach w maju i czerwcu

Projekt warsztatów dotyczących sytuacji uchodźców w Polsce

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP we współpracy z Fundacją Ocalenie i Kościołem Ewangelickim w Westfalii (akcja Hoffnung für Osteuropa) rozpoczyna projekt, który polega na zorganizowaniu jednodniowych warsztatów edukacyjnych, wprowadzających w tematykę zagadnień dotyczących uchodźców. 

Celem warsztatów jest:

  • uwrażliwienie na sytuację uchodźców,
  • zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zjawiska uchodźstwa w Polsce i na świecie,
  • przekazanie i uporządkowanie wiedzy o procedurach i realiach dotyczących procesu ubiegania się o status uchodźcy i wspierania integracji uchodźców w Polsce
  • dostarczenie informacji o możliwych sposobach zaangażowania w działania na rzecz uchodźców.

@luteranie.pl