Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Wydarzenia z lat 2018-2019

Jeden z piętnastu

Wśród nich nasz kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła

Wystawa jest czynna od wtorku do piątku w budynku tyskiego Muzeum Miejskiego (w tzw. Starym Magistracie - to obok Szkoły Podstawowej nr 1, na pl. Wolności 1).

1. stycznia 1951 roku Tychy uzyskały prawa miejskie. Z kilkunastotysięcznej miejscowości sprzed wojny, w przeciągu życia dwóch pokoleń stały się miastem ponadstutysięcznym. W chwili uzyskania praw miejskich, w jego granicach znalazły się, bodaj, dwa kościoły: górujący nad Rynkiem, pochodzący z końca XVIII wieku kościół pw. św. Marii Magdaleny i położony w Parafii w Paprocanach kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcony w 1937 roku - a wokół powstawało socjalistyczne miasto, w którym wiarę w Boga zastąpić miała wiara w nieomylność władzy, która po podporządkowaniu sobie siłą wszystkiego co materialne zapragnęła zawładnąć myślami, marzeniami i wiarą Polaków. 

 

Patrząc na to z dystansu wielu lat jakie od tego okresu minęły trudno sobie wyobrazić pomysłowość ówczesnych władców w piętrzeniu trudności, przeszkód czy stawianiu barier mających, w efekcie, uniemożliwić budowę kościołów. Przypomnę trzy obrazki:

Obrazek pierwszy: w ówczesnym Urzędzie Miasta w Mysłowicach (początek lat siedemdziesiątych) obserwowałem jak Burmistrz z Sekretarzem magistracką (o ile dobrze pamiętam) Wołgą jeździli wzdłuż i wszerz Janowa tylko po to, by wskazać miejsce na lokalizację kościoła (przy ul. Cegielnianej) w jakimś zagłębieniu terenu. By zza domów nie było go widać.

Obrazek drugi: tajna dla pracowników Urzędu Miasta korespondencja, która nie wychodziła poza gabinet Burmistrza, której treść urzędowych odpowiedzi musiałem niemal bez czytania parafować - wisiała potem w gablotce na mysłowickim kościele. 

Obrazek trzeci: Ksiądz Budowniczy, wieczorami, przyjeżdżał do mnie na mopliku i na dziewiątym piętrze przy ulicy Mikołowskiej powstawały zdania, które miały się potem znaleźć w kościelnych odpowiedziach na magistrackie pisma.

Podobnie powstawał i nasz kościół rosnący między poczuciem krzywdy tyskich luteran, którym odebrano prawo do korzystania z przedwojennej kaplicy, a ambicją budowy ogromnego założenia z biblioteką, salą wykładową, salkami i kościołem nieodżałowanego ks. Grossa. Podobnie też powstawały i inne z piętnastu kościołów, które zostały zbudowane w czasach, w których kościołów nie miało się budować.

W ten sposób między piętnastoma kościołami, jakie powstały w granicach naszego miasta w latach 1951 - 1989, na wystawie w tyskim Muzeum Miejskim znalazł się i nasz, zbudowany w ramach realizacji tylko w części pierwotnych zamierzeń, ale wysiłkiem rzeczywiście niewielkiej wspólnoty. Ale nasz. 

Jak one dziś wyglądają, jakie były zamierzenia i co zostałe zrealizowane dla realizacji potrzeb i marzeń wspólnot tych liczniejszych i tych mniej licznych. Wystawa, którą zobaczyć warto. Nawet bardzo. 

Wystawa otwarta będzie do kwietnia przyszłego roku.

SJB

GODZINY OTWARCIA
Wtorek – 12.00 – 16.00
Środa – 10.00 – 17.00
Czwartek – 10.00 – 19.00
Piątek – 10.00 – 18.00
Sobota – 10.00 – 18.00
Niedziela, Poniedziałek – nieczynne