Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Wydarzenia z lat 2019-20

Z Tyskiego Ewangelika

W wakacynym wydaniu - przewodnik po ważniejszech wydarzeniach EDK

W Tyskim Ewangeliku, w wydaniu 2(19)/2017, na czterech stronach, zostały odnotowane ważniejsze wydarzenia Ewangelickich Dni Kościoła. W uzupełnieniu - przewodnik po internetowych materiałach, na których znajdziemy szersze omówienia i zdjęcia filmy z tych wydarzeń.

I tak, jak w zakończeniu swojego artykułu napisała w TE Sylwia Adamus: Szkoda tylko, że tak niewiele osób z naszej parafii wzięło udział w tym Święcie Kościoła.

Dzień pierwszy - 15 VI

Nabożeństwo przy Kamieniu na Równicy

Ewangelickie Dni Kościoła (EDK) rozpoczęły się nabożeństwem przy Kamieniu na zboczu Równicy k. Ustronia. W leśnym kościele, gdzie w czasach prześladowań w okresie kontrreformacji zbierali się ewangelicy, aby wspólnie się modlić, uczestników powitał proboszcz ustrońskiej parafii ks. Piotr Wowry, a EDK oficjalnie otworzyli biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago wraz z biskupem Kościoła Jerzym Samcem. Trzy tysiące wiernych zaśpiewało hymn Kościoła – pieśń Marcina Lutra Warownym grodem.

Do wspólnego dziedzictwa światowego luteranizmu odwołał się w kazaniu wygłoszonym w oparciu o tekst z Flp 2,5-6 arcybiskup Kościoła Finlandii Kari Makinen: „Gdy stąd odejdziemy, będziemy już częścią historii, którą opowiadają ten las i te kamienie. Każdy z nas będzie na swój sposób opowiadał światu historię Kościoła Chrystusa”.

W liturgii czynnie uczestniczyli: ks. Daniel Ferek, ks. Marcin Konieczny, ks. Dariusz Lerch, diakon Halina Radacz. Śpiewały połączone chóry parafialne diecezji cieszyńskiej pod batuta Joanny Sikory, grała Orkiestra Diecezji Cieszyńskiej.

Podróż do Ustronia i Wisły

Uczestnicy EDK wyposażeni w identyfikatory mogli w czwartek bezpłatnie jeździć pociągami na trasie Ustroń – Wisła i bezproblemowo dostać się na dalszą część wydarzeń w wiślańskim centrum.

Program w Wiśle – na Rynku i w Muzeum Beskidzkim

Na wiślańskim rynku stanął mobilny FABLAB, gdzie można było otrzymać pamiątki wykonane m.in. technika druku 3D, samochód wartburg, którego nazwa kojarzy się z zamkiem, w którym Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament, zachęcał do wspierania domów dziecka. Działał też punkt informacyjny. W Muzeum Beskidzkim można było obejrzeć wystawę fotograficzną obrazującą, jak wyglądały dawne wiślańskie konfirmacje.

Koncert chórów w kościele

W kościele apostołów Piotra i Pawła koncertowały chóry z parafii ewangelickich w całej Polsce. Koncert prowadził ks. Władysław Wantulok.

Koncerty w amfiteatrze

Wiślański amfiteatr był miejscem występów parafialnych zespołów i chórów dziecięcych. Zwieńczeniem był koncert popularnej grupy Arka Noego.

Orkiestra

Przed kościołem rzęsiste brawa zbierała Orkiestra Diecezji Cieszyńskiej grająca pod batutą Adama Pasternego.

Wyjazd na Skolnity

500 darmowych wyjazdów wyciągiem kanapowym pod szczyt Skolnitego umożliwiało podziwianie panoramy Wisły i Beskidu Śląskiego.

Forum Biblia i Centrum Kobiet

W ramach Forum Biblia ks. Grzegorz Olek prezentował działalność Szkoły Biblijnej, a XXVI Forum Kobiet Luterańskich obradowało w ramach Centrum kobiet. Można było też zobaczyć interesującą wystawę poświęconą znanym i mniej znanym kobietom Reformacji.

Koncerty zespołów

Popołudnie wypełniły koncerty. Wystąpił m.in. ekumeniczny zespół N.O.C. z parafii ewangelickiej w Pile, w którym gra sam proboszcz. Nazwa zespołu pochodzi od biblijnych słów: „Nie opuszczę cię”.

Jagodziński Trio zachwyciło słuchaczy jazzowymi aranżacjami pieśni dobrze znanych ze Śpiewnika ewangelickiego.

Zespół z Wisły Malinki zgromadził m.in. swoich fanów, którzy znają go z internetowych transmisji coniedzielnych nabożeństw. Poselstwo Słowa a trakcie koncertu miał ks Leszek Czyż.

Zespołu October Light z Chorwcji słuchała wieczorem nie tylko młodzież uczestnicząca w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej.

Pokaz laserów

Ostatnim punktem czwartkowego programu był pokaz laserowy 500 lat Reformacji. Wprowadzenie przedstawił ks. Waldemar Szajthauer.

zob. materiały zdjęciowe @dnikosciola.pl

Autorzy zdjęć: Adam Klemens, ks. Marcin Ratka-Matejko, Larysa Hołomek, Karol Śliwka, ks. Tomasz Bujok

Dzień drugi - 16 VI

Piątek w Cieszynie

Drugi dzień EDK rozpoczął się od studiów biblijnych, które prowadzili ks. Wojciech Płoszek, ks. Marcin Brzóska, ks. Marcin Pysz, ks. Michał Walukiewicz, bp Dave Brauer-Rieke z ks. Michelle Manicke, ks. Marek Twardzik, ks. Piotr Janik.

W Centrum kobiet odbyło się nabożeństwo z Komunią Świętą. Kazanie wygłosiła diakon Halina Radacz.

W Centrum Śląskiej Diakoni w Czeskim Cieszynie o 10.00 rozpoczęło się studium biblijne prowadzone przez ks. Marcina Brzóske. Prowadzący zaczął od tematu Rozmowa o Jezusie dzisiaj i pytań: Kim jest dla mnie dzisiaj Jezus? Gdzie jest Jezus? Jakim człowiekiem był Jezus? Zastanawiano się nad usposobieniem Zbawiciela, który doskonale wiedział jak przeżywać szczęście i odczuwać ból.

Spotkanie wzbogaciła śpiewem młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną z chrześcijańskiej szkoły, która zachęciła słuchaczy do śpiewu i wspólnej gry na instrumentach. Od 11.00 Zuzanna Filipkova, dyrektor Śląskiej Diakonii, prezentowała diakonię w sekularyzowanym społeczeństwie Czech. Kolejnym elementem tego forum była dyskusja Wierzysz! Czy to już widać?, która dotyczyła diakoni jako naszego reformacyjnego świadectwa dzisiaj. W spotkaniu brali udział: bp Ryszardem Bogusz, prezesem Diakonii Polskiej, Zuzanną Filipkova, ks. Piotrem Wowry, Stowarzyszenie Maria-Marta z Ustronia, diakonisą Wandą Wieczorek z Dzięgielowa oraz Bożeną Polak, koordynator Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” z Katowic. Spotkanie prowadził ks. Marek Londzin, dyrektor Diakonii Diecezji Cieszyńskiej. Praca przedstawicieli powyższych organizacji charytatywnych charakteryzuje się okazywaniem miłości bliźnim. Pomimo że jest to ich praca sprawia im to wielką radość. (Marta Colosenco)

W trakcie forów odbyło się wiele ciekawych wykładów. W Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego odbyło się Forum Biblia „Od słowa (mówionego) do słowa (spisanego)”. Prof Kalina Wojciechowska skupiła się na historii powstania Nowego Testamentu i procesu spisywania go. W Forum misja opowiadano o tygodniach ewangelizacyjnych, które odbywają się w całej Polsce. Ks. Marek Jerzy Uglorz mówił o tym jak zostać duszpasterzem jak Jezus w ramach Forum duszpasterstwo. Forum historia – Wacław Gojniczek i Łukasz Barański rozmawiali na temat Reformacja nieznana – nie tylko wielkie wydarzenia i znane daty są ważne, ale też to, co działo się w tle i wpływało na rozwój Reformacji. W kościele Jezusowym odbyła się dyskusja na temat: Meandry ekumenii po 500 latach Reformacji. Rozmawiali: bp Jerzy Samiec, bp Krzysztof Nitkiewicz, prof. Karol Karski, ks. prof. Józef Budniak.

W Czeskim Cieszynie na Niwach zorganizowano OZME – świadectwo, rozmowa z ludźmi z pasją, spotkanie z udziałem młodzieży z Czech. Ks. Wojciech Płoszek prowadził studium biblijne o poświęceniu – „musimy cały czas dążyć do bycia podobnym Chrystusowi”. Wywiad z ludźmi, którzy mają pasję dla Boga prowadził ks. Marcin Konieczny. (Estera Byrtek)

W Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego odbyły się różnorodne zajęcia ruchowe i plastyczne dla dzieci. Dzieci mogły spędzić czas lepiąc z gliny oraz wspólnie się bawiąc. (Marianna Pękała)

W Cieszynie można było wybrać się także na wycieczkę Ewangelicki Cieszyn, którą prowadziła Władysława Magiera.

W szkole podstawowej na pl. Kościelnym oraz na Rynku zorganizowano Targi Możliwości, na których prezentowały się organizacje kościelne, m.in. Diakonia, Instytut Pastoralny, konkurs biblijny Sola Sciptura, Polacy w Holandii, Joannici, Błękitny Krzyż.

Popołudniu odbyła się kolejną część wykładów w ramach forów. Ponownie Kalina Wojciechowska mówiła o historii Nowego Testamentu. W ramach Forum ekumenia i świat odbyło się spotkanie z luteranami z Oregonu, które prowadziła Anna Wrzesińska. Z czytelnikami spotkała się Lidia Czyż. W szkole odbyło się także spotkanie dotyczące ważnego tematu, jakim jest konfirmacja i komunia święta dla dzieci. Biskup Adrian Korczago mówił o tym jak spełniać swoje zadania rodzicielskie. W ramach Forum historia dyskutowano o Idei wspólnego dobra. W dyskusji brali udział: bp Marcin Hintz, Władysława Magiera, prof. Juliusz Gardawski, Alina Rakowska. Spotkanie prowadził dr Jerzy Sojka.

Odbyły się warsztaty lepienia w glinie i scrapbookingu. W Domu Narodowym w Cieszynie można było obejrzeć pokaz szermierki z czasów Reformacji. Dużym zainteresowaniem cieszył się także Mobilny fablab.

W Domu Narodowym na cieszyńskim Rynku organizatorzy projektu Wierzę, więc jestem podsumowali akcję, w której wzięło udział wiele grup młodzieżowych z całej Polski. W czasie spotkania zbierano także pieniądze na pomoc w leczeniu 11-letniego Kuby Biety. Dzięki całej akcji, która kontynuowana była także w sobotę, udało się zebrać prawie 1800 zł!

W programie EDK znalazły się też spektakle teatralne: Tylko, Arka Noego, Lifehouse „Everything” oraz Sen Marcina.

W kościele Jezusowym o 18.00 rozpoczął się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który wystąpił z koncertem Solus Christus. Jest to program przygotowany z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji. Koncert złożony jest utworów m.in. Bacha,Mozarta, Hendla oraz z kompozycji Stanisława Hadyny założyciela zespołu.

Wszystkich zebranych w pełny po brzegi kościele Jezusowy przywitał bp Adrian Korczago. W repertuarze pojawiło się m.in. Warownym grodem. Słuchaczy wzruszyła pieśń Ojcowski dom zaśpiewana z podziałem na damskie i męskie głosy. Zespół został pożegnany owacją na stojąco. (Marta Colosenco)

Na cieszyńskim Rynku zaśpiewał Zespół CME oraz Mate.O. Słowa pozdrowienia do uczestników EDK wygłosił bp Adrian Korczago oraz burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. Przed ostatnim koncertem poselstwo Słowa miała diakon Izabela Sikora. Na koniec dnia Rynek wypełnił się w czasie koncertu TGD.

zob. materiały zdjęciowe @dnikosciola.pl

Autorzy zdjęć: Adam Klemens, Marta Colosenco, ks. Emil Gajdacz, Estera Byrtek, Marianna Pękała, Kamil Sudoł, Damian Sz. Rusin, ks. Marcin Ratka-Matejko

 Dzień trzeci - 18 VI

W Bielsku-Białej

Trzeci dzień EDK w Bielsku-Białej rozpoczął się sześcioma studiami biblijnymi – prowadzonymi przez biskupów, księży, studentów teologii i teolożki – w kościele Zbawiciela, budynku Augustany oraz innych obiektach Bielskiego Syjonu. Wszyscy rozważali tekst z Listu do Filipian 2,7-8. Spotkania uświetniły także występy chórów oraz zespołów.

„Co robią babcie, gdy chcą pobawić się z wnukami? – pytał ks. Dawid Mendrok – siadają na dywanie, czyli zniżają się do ich poziomu. Tak samo robił Jezus. Uniżenie to pewna umiejętność, w której powinniśmy Go naśladować”.

„W Jezusie spotykamy przede wszystkim człowieka pełnego miłości – mówił w innym miejscu ks. Waldemar Wunsz. – Dziś spotkamy niejednego człowieka. Czyją twarz będzie miał dla nas?”. To dobre przesłanie na kolejny dzień spotkania w ogólnopolskiej ewangelickiej społeczności.

Mieco później, równolegle, rozpoczęło się 11 punktów programu, m.in.: debata uczniów z dwóch liceów prowadzonych przez ewangelickie stowarzyszenia – z Bielska-Białej i Cieszyna.

„Jestem katoliczką z Zielonej Góry i sympatyzuję z Kościołem ewangelickim – mówiła Mirosława Grodziska. – Dziś byłam na prezentacji działalności diakonii w domu opieki Soar, a potem jeszcze na wykładzie o sztuce. Ale najbardziej wzruszyłam się wczoraj, gdy na zakończenie koncertu Śląska wszyscy razem śpiewali Ojcowski dom. I tak pomyślałam, czemu nie możemy wszyscy razem tak śpiewać dla Boga, zamiast wypominać co kto komu zawinił”.

Odbyła się także gra miejska na Bielskim Syjonie. Jednym z zadań było zaśpiewanie Warownym grodem pod pomnikiem Marcina Lutra.

W Centrum kobiet rozmawiano o tym, że kobieta jest najlepszą przyjaciółką. W sali parafialnej poeci czytali swoje wiersze, a w budynku szkoły ks. Marek Jerzy Uglorz mówił o rodzinach uratowanych przez Jezusa. W ramach Forum sztuka ks. Karol Macura opowiadał o kościelnych witrażach. W ramach Forum misja zaprezentowano działanie misyjne w Afryce.

zob. materiały zdjęciowe @dnikosciola.pl

Zdjęcia: Adam Klemens

Nabożeństwo główne

W Hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej odbyło się nabożeństwo główne EDK. Na początku nabożeństwa przedstawiciele sześciu diecezji Kościoła luterańskiego zbudowali Różę Lutra – herb Kościoła. Liturgie wstępną prowadził ks. Krzysztof Cienciała z parafii w Bielsku. Słowa Psalmu 145 przeczytali Dorota Stachelek, Anna Wantulok i Józef Król.

Kazanie, w oparciu o tekst z Listu do Filipian 2,9-11, wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec.

W trakcie nabożeństwa zaśpiewał Wielki Chór Reformacyjny prowadzony przez Joannę Korczago oraz zagrał Zespół Dzwonków ze Skoczowa. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective pod dyrekcją Mateusza Walacha. Na organach grał Przemysław Sztwiertnia.

zob. materiały zdjęciowe @dnikosciola.pl

Wielki Koncert Reformacyjny

Po sobotnim nabożeństwie odbył się koncert To co najważniejsze przygotowany specjalnie na jubileusz 500 lat Reformacji.

Zagrała Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective pod dyrekcją Mateusza Walacha. Z orkiestrą wystąpili soliści: ks. Leszek Czyż, Mate.O, Beata Bednarz, Natalia Niemen, Ania Kaleta, Marta Cienciała, Filip Kaleta, Marcin Podżorski, Maciej „Allen” Pastucha oraz Zespół CME i chór dziecięcy pod dyrekcją Marty Cienciały.

Zabrzmiały pieśni w specjalnie przygotowanych aranżacjach, m.in. Mów do mnie PanieŁaska Twoja i My wierzymy.

Koncert prowadzili: Wiktoria Matloch i ks. Paweł Meler.

zdjęcia: Adam Klemens