21.06.2020 - 2. Niedziela po Trójcy Świętej

Zapraszam na nabożeństw za tydzień, w niedzielę 28. czerwca, o godz. 10:30.

Informuję, że spotkanie Koła Pań, które - w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii - miało się odbyć w ogrodzie parafialnym, z uwagi na prognozę pogody odbędzie się telefonicznie. Zainteresowane Panie proszę o kontakt z Panią Mariolą Fenger. 

Dzisiaj po apostolskim życzeniu pokoju proszeni jesteśmy o złożenie ofiary ołtarzowej.

Dziękuję Rodzinie Adamus za prace przy rejestracji kazania, nagłośnieniu i obsłudze Biegu przez cały czas jego trwania.

Serdecznie dziękuje za wpłacanie ofiar i składek przez miniony czas. Otwarte są listy na remont i kościoła oraz prośba o wsparcie w miarę możliwości przez opłacenie składek i ofiar na cele kultu na konto naszej Parafii. 

Solenizantom i Jubilatom składam najszczersze życzenia Bożego Błogosławieństwa, a w naszych modlitwach pamiętać chcemy o wszystkich chorych i cierpiących

ks. por. Marcin Konieczny
tel+48 506 431 796
ul. Bpa Burschego 20
43-100 Tychy