Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Jeden święty, powszechny i apostolski Kościół

Kim jesteśmy - Kosciol Ewangelicko-AugsburskiJak wyznajemy wspólnie w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary z lat 325, 381 i 589, znajduje się w wielu partykularnych chrześcijańskich kościołach, zarówno Zachodu jak i Wschodu, który założony przez Jezusa Chrystusa i zrodzony z Ducha Świętego w dniu Zesłania Ducha Świętego stanowił do roku 1054 jedność. Ludzki grzech, pycha i błędy sprawiły liczne podziały chrześcijaństwa (1054 r., 1517 r. i XVI wiek, 1870 r.). Dlatego Ojcowie Kościoła wzywali: „Kościół zawsze musi się reformować” („Ecclesia semper reformanda”) „w głowie i w członkach” („in capite et in membris”). Tej starej zasady trzymali się „reformatorowie” (Piotr Vaud-Waldus, 1170, John Wiklef 1360, Jan Hus +1415, Hieronim Savonarola 1475). Jednym z największych reformatorów Kościoła XVI w oprócz ks. Ulricha Zwingliego i ks. Jana Kalwina był niewątpliwie ks. dr Marcin LUTER (1483-1546), augustiański mnich i profesor teologii w Wittenberdze.

  • Domyślnie
  • Tytuły
  • Daty
  • Losowo
Ładuj więcej / Naciśnij SHIFT, aby załadować wszystkie Ładuj wszystkie