Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Relacje państwo - związki wyznaniowe

Od religii państwowych do pełnego rozdziału. 

 

Relacje państwo-Kościół zawsze wzbudzały zainteresowanie. Aktualnie w naukach prawnych przyjmuje się podział na:

  • model współpracy,
  • model rozdziału,
  • model państwa wyznaniowego.

Każdy z tych modeli posiada cechy charakterystyczne.

Do XVIII wieku dominował model państwa wyznaniowego, swoisty monizm polityczno-religijny. Wprowadzony po raz pierwszy we Francji model rozdziału Kościoła od państwa przeszedł ewolucję. Obecnie to właśnie ten model dominuje w Europie.

Warto omówić szczegółowo każdy z tych modeli, w szczególności okoliczności ich funkcjonowania. Trzeba zwrócić uwagę, że najpopularniejszy model relacji państwo-Kościół w Europie czyli model rozdziału nie zawsze oznacza np. zakaz finansowania związków wyznaniowych z budżetu państwa. Dlatego warto zadać i spróbować odpowiedzieć na kluczowe pytania:

Czy w modelu rozdziału istnieje uprzywilejowanie jednej instytucji wyznaniowej w porównaniu z innymi?

Czy dopuszczalne jest dostosowanie praw stanowionych przez władze państwowe do interesów instytucji wyznaniowej lub polityka państwa wyrażana poprzez podejmowanie decyzji państwowych zgodnych z doktryną religijną?

Czy model rozdziału kościoła od państwa a priori oznacza wykluczenie religii z życia publicznego?

Czy model państwa wyznaniowego oznacza wykluczenie innych religii niż państwowa?

Czy model państwa wyznaniowego jest konsekwencją przyjęcia określonego systemu wartości i stanowi wyraz poszanowania tych wartości w życiu publicznym?

>>> NA SKRÓTY

Nasi duszpasterze

Od lipca 1983 roku tyscy ewangelicy mają swoją parafię. 8 listopada 2015 roku tyscy parafianie wybrali po raz pierwszy swojego proboszcza - został nim ks. Marcin Konieczny - dotychczasowy proboszcz-administrator.

zob. więcej Nasi Duszpasterze

Archiwum transmisji nabożeństw oraz kazań

Duszpasterstwo dorosłych

Tyski Ewangelik

Sami o sobie

>>> kultura.tychy.pl

nr konta bankowego Parafii

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Tychach
ul. Ks. Bpa Juliusza Burschego 20
43-100 Tychy
nr konta:

79 8436 0003

       0000 0023

      2147 0001

Od Redakcji

8. maja

Siedemset czterdzieści trzy dni

 Między Niedzielą Palmową roku 2020 a Poniedziałkiem Wielkanocnym bieżącego roku upłynęło właśnie tyle dni. 

Więcej…

strona znajduje się na serwerach