Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Wydarzenia z lat 2023-2024

Wspólne słowo

Nowy dokument luterańsko-rzymskokatolicki.

 Sekretarz generalna Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), ks. dr Anne Burghardt, oraz kardynał Kurt Koch, Prefekt Dykasterii ds. Jedności Chrześcijan przedstawili „Wspólne słowo” na Trzynastym Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej, które kończy się 19 września w Krakowie.

Uczestnikami Zgromadzenia – najwyższego organu decyzyjnego ŚFL – byli delegatki i delegaci Kościołów członkowskich oraz liczni goście ekumeniczni, którzy zebrali się pod hasłem „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”. „Wspólne słowo” zostało odczytane w ramach nabożeństwa ekumenicznego upamiętniającego sakrament Chrztu Świętego.

Na nabożeństwie obecni byli też przedstawiciele światowej Wspólnoty Anglikańskiej, Światowej Rady Metodystycznej, Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola oraz Światowej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Po nabożeństwie odbyła się prezentacja stanowisk nt. nauki o usprawiedliwieniu