Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2013-14

18. Pamiątka Poświęcenia Kościoła

6. października zbiegają się w naszym kościele dwie uroczystości. Pamiątka Poświęcenia Kościoła i Dziękczynne Święto Żniw. Wśród zaproszonych ks. bp. Tadeusz Szurman, Andrzej Dziuba - Prezydent Miasta, Małgorzata Chełchowska - dyrektor Gimnazjum nr 1 oraz ks. Marek Duda z rzymsko-katolickiej parafii p.w. św. Marii Magdaleny.

 „Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich,

Niż gdzie indziej tysiąc.” 

Ps. 84,11

6 października w naszej parafii odbyła się podwójna uroczystość: Dziękczynne Święto Żniw, a także Pamiątka Poświęcenia Kościoła. Nabożeństwo rozpoczęło się od wejścia księży wraz z dziećmi, które przyniosły w swych koszyczkach plony z ogrodów, pól i sadów. W ten sposób co roku dziękujemy Bogu za to, że obdarza nas pokarmem i wszelkimi dobrami do codziennego życia. Z rąk dzieci ksiądz proboszcz otrzymał też chleb i Biblię jako symbol strawy  fizycznej i duchowej koniecznej do naszej egzystencji. My, tyscy parafianie dziękowaliśmy także za 18 lat naszej Świątyni Apostołów Piotra i Pawła. Z tej też okazji przyjął zaproszenie biskup naszej katowickiej diecezji ks. Tadeusz Szurman. Wygłaszając kazanie przypomniał o historii budowy tej świątyni, wypowiedział także bardzo ważne słowa: „Kościół nie jest dla Boga, tylko dla ludzi, aby się w nim wzajemnie spotykać, słuchać Słowa Bożego i przyjmować sakramenty.” To nabożeństwo  było właśnie odzwierciedleniem tych słów. Gdyż każdy mógł na swój sposób je przeżywać. Głoszone Słowo Boże , kazanie, pieśni, występy dzieci i występ solowy motywowały nas do refleksji zadumy i przemyśleń. Zaś  możliwość przystąpienia do spowiedzi i komunii świętej dawały poczucie odpuszczenia grzechów i win, dawały nowe siły na następne dni. Po skończonym nabożeństwie mieliśmy możliwość uczestniczenia w pikniku parafialnym. Przy suto zastawianych stołach był czas na rozmowy, wspominki, żarty wzajemne poznawanie się.

Jest nam niezmiernie miło, że w naszej ewangelickiej uroczystości wzięli udział prezydent miasta Tychy Andrzej Dziuba, dyrektor Gimnazjum nr 1 Małgorzata Chełchowska oraz ks. Marek Duda z rzymsko-katolickiej parafii p.w. Św.Marii Magdaleny.

Sylwia Adamus©Tyski Ewangelik; zdjęcia: S. Adamus i R. Żukowski