Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2013-14

Ewangelia przez ekologię

Kościół będzie dyskutował o zmianach klimatycznych

Od 11 do 22 listopada Warszawa stanie się klimatycznym centrum świata. Wszystko z racji przygotowywanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konferencji Stron Ramowej Konwencji w Sprawie Zmian Klimatu (w skrócie COP – Conference of Parties).

@luteranie.pl

...
Od pewnego czasu również Kościoły starają się włączyć w działalność ekologiczną. Światowa Federacja Luterańska nie jest tu wyjątkiem. Delegacja złożona z 7 młodych osób (każda reprezentuje jeden region ŚFL) wraz z pracownikami ŚFL z Genewy będzie miała okazję obserwować negocjacje klimatyczne oraz brać udział w wielu innych wydarzeniach, które odbywają się równolegle. Celem spotkań, happeningów i paneli dyskusyjnych jest budzenie w uczestnikach coraz większej świadomości proekologicznej, dzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu edukacji na rzecz ochrony środowiska oraz szukanie możliwych rozwiązań powstrzymania nadmiernej eksploatacji Ziemi.
...
Kościoły luterańskie są zdania, iż w dzisiejszych czasach Ewangelię można głosić na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest włączenie się w dyskusję dotyczącą zmian klimatycznych, ochrony środowiska i sprawiedliwości klimatycznej. Widząc problemy dotyczące nadmiernej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, niszczycielską siłę naturalnych katastrof oraz różnorakie działania człowieka prowadzące do degradacji środowiska Światowa Federacja Luterańska uważa, że należy temu przeciwdziałać. Stara się podnosić poziom świadomości ekologicznej wśród wiernych poszczególnych Kościołów członkowskich, a także zabiera głos na forum międzynarodowym. Poza tym, wykorzystując dialog międzykonfesyjny oraz międzyreligijny wskazuje na wartość stworzenia i konieczność podejmowania wysiłków w celu ochrony dóbr naturalnych.