Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Wydarzenia z lat 2018-2019

Nabożeństwo lektorskie

12 sierpnia 2019

To było duże wyzwanie pod względem technicznym. Całość przygotowałem jako prezentacja w power poincie. W trakcie próby przed nabożeństwem dwa razy wybiło korki. (Tak na dobry początek). Dzięki Bogu, że w trakcie nabożeństwa wszystko poszło dobrze.

List do Galacjan 2,15-21

15 My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, 16 wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. 17 A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. 18 Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. 19 Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu.
20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. 21 Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.

Głównym pytaniem które mnie nurtowało w tym tekście było stwierdzenie Pawła czy żyje we mnie Chrystus? Jest to jedno z ważniejszych pytań, które warto sobie zadać.

A poza tym kościół już przygotowany był do półkolonii więc wyglądałem trochę jakbym spadł z palmy. Jednak temat dzisiejszej niedzieli wcale nie był do śmiechu.

(z blogu Romana Fengera)