Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Wydarzenia z lat 2018-2019

English Bible Camp - dzien 6?

Nabożeństwo 10. Niedzieli po Trójcy Świętej ...

... było nieco inne niż zwykle.

Po pierwsze - było to nabożeństwo koncelebrowane. Wraz z naszym Proboszczem nabożeństwo prowadził pastor Greg Hintz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Schaumburgu, Illinois, USA. Pastor Hintz odpowiada w swoim kościele za ewangelizację czyli działania misyjne i nauczanie biblijne.

Po drugie - z uwagi na obecność prowadzdzących English Bible Camp Amerykanów nabożeństwo było prowadzone po polsku i po angielsku. Do zajęć z dziećmi wykorzystany został wszechstronnie przygotowany pakiet wybranych tekstów, scenariuszy zajęć i materiałów pomocniczych Wakacyjnej Szkoły Biblijnej zaadaptowany do warunków naszej parafii przez naszych gości.

Po trzecie i po czwarte - kazanie pastora Hintza, głoszone po angielsku, a pozostałe teksty wypowiadane podczas nabożeństwa po polsku - tłumaczone były przez Halinę i Sławka Pokorskich.

Po piąte - podczas trwania nabożeństwa, obok ołtarza, wyświetlane zdjęcia zdjęcia autorstwa Mateusza Adamusa z Tychów, Macieja Kiełbasińskiego - tyszanina mieszkającego w Schaumburgu i moje.

Na zakończenie nasi goście otrzymali skromne upominki oraz obraz.

zob. też: