Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Wydarzenia z lat 2019-20

Apel Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie

Dzielmy się wielkanocną nadzieją

 @luteranie.pl

Przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie  (GEKE) skierowała apel do Kościołów członkowskich zachęcając do zbiórki funduszy na pomoc medyczną dla ludzi, którzy utknęli na Lesbos i w Aleppo. Prezydent Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie ks. Gottfried Locher podkreślił, że „nie możemy w pełni świętować Wielkanocy, jeśli zapominamy o uchodźcach”. Przypomniał przez to, że radość jaką czerpiemy ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa powinna inspirować nas do naśladowania Chrystusa i zauważania oraz wspierania osób potrzebujących.

(pełna treść apelu)

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w odpowiedzi na apel GEKE, podjął 17 kwietnia 2020 r. uchwałę dotyczącą zbiórki. Zachęcił do przekazywania ofiar na rzecz GEKE z przeznaczeniem na pomoc medyczną dla ludzi w Aleppo i w obozach uchodźczych na Lesbos. Zbiórka trwać będzie do 31 maja 2020 r.

zob. więcej > > >