Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2015-16

Pisma Lutra w "Pamięci świata"

Nie często odwiedzam stronę internetową www.luter2017.pl Ostatnio, na tą niezwykle ciekawą i bardzo starannie redagowaną stronę, sprowadziła mnie lakoniczna informacja o wpisaniu wczesnych dzieł Lutra i z Nim związanych na tworzoną od 1992 roku listę projektu UNESCO "Memory of the World".

 

 

"Memory of the World" (Pamięć świata) - projekt UNESCO, którego celem jest zachowanie najważniejszych dokumentów o znaczeniu historycznym lub cywilizacyjnym przez ich digitalizację.W przywołanym materiale, m. in. możemy przeczytać:

9 października Międzynarodowy Komitet UNESCO zaakceptował wpisanie niektórych dzieł Lutra na listę Memory of the World (Pamięć Świata). Chodzi m.in. o manuskrypty, listy i oryginalne druki pism wittenberskiego reformatora, w tym podręczny egzemplarz Biblii Hebrajskiej używanej przez Lutra oraz kolportowany po 31 października 1517 plakat z 95 tezami przeciwko nadużyciom związanym z praktyką pokutną w ówczesnym Kościele.

@www.luter2017.pl

Na stronie Memory of the World znalazłem reprodukcje kilku z zamieszczonych na tej liście dokumentów:

1. Jednostronnicowy wydruk 95 tez Lutra będących wezwaniem do publicznej dysputy religijnej na temat istoty i skuteczności odpustów pochodzący ze zbiorów Staatsbibliothek w Berlie (wydrukowany w Norymberdze przed końcem 1517 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Pierwsza strona autografu listu, jaki Marcin Luter napisał 28. kwietnia 1521 r. do Karola V Habsburga, króla  Hiszpanii, który wprawdzie przyrzekł autorowi listu nietykalność, a następnie go - jako gorliwy katolik - potępił.

 3. Pierwsza strona i wybrane, ręcznie ilustrowane karty niemieckiego przekładu Nowego Testamentu sporządzonego we wrześniu 1522 r. przez Marcina Lutra. 

SJB