Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

wydarzenia z lat 2013-14

Pojednanie jako zadanie Kościołów w Europie

Konferencja odbędzie się 13 maja 2014 (wtorek) w godzinach do 9.00 do 16.00 w Sali Synodalnej Centrum Luterańskiego w Warszawie.

Organizatrzy: Komisja Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie oraz Konrad Adenauer Stiftung.

 

 

Celem sympozjum jest prezentacja istotnych, z perspektywy konfesyjnej, pryncypiów nowotestamentowej eklezjologii.

Konferencja została podzielona na cztery bloki, każdy poświęcony osobnej tradycji wyznaniowej: ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej i rzymskokatolickiej. W każdej z nich przewidziany został referat główny, w którym przedstawiciel danej konfesji zaprezentuje te eklezjologiczne fragmenty Nowego Testamentu, które są istotne z perspektywy jego tradycji konfesyjnej. W dalszej części w każdym z bloków przewidziane są koreferaty przedstawicieli pozostałych tradycji konfesyjnych reprezentowanych na konferencji. Każdy z bloków zakończy dyskusja plenarna.

Na obecnym etapie rozwoju ruchu ekumenicznego podstawowym wyzwaniem jest uzgodnienie kluczowych elementów eklezjologii. Obecnie istnieje pilna potrzeba fundamentalnej debaty eklezjologicznej uwzględniającej zarówno tradycyjne eklezjologie poszczególnych Kościołów, jak i ich dotychczasowe doświadczenie życia w społeczności ekumenicznej. W debacie tej należy przede wszystkim podjąć trud wspólnego ustalenia podstawowych elementów eklezjologii biblijnej, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu.

zob. @luteranie.pll