Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Wydarzenia z lat 2018-2019

Szofar zagrzmiał dwa razy

Wieczerza paschalna z ks. Kazimierzem Barczukiem ...

Ks. Kazimierz Barczuk opowiedział o przebiegu tradycyjnej Paschy żydowskiej, nawiązując do treści starotestamentowych wyjaśniał przebieg i znaczenie przygotowań do wieczornej uczty, przywoływanych symboli, gestów, a - przede wszystkim - poszczególnych naczyń, sprzętów i potraw używanych podczas posiłku. Poznanie starotestamentalnej symboliki daje pełne zrozumienie tego, co wydarzyło się na Golgocie, ale też tego co dokonuje się podczas nabożeństwa na ołtarzu.

zob. Jedz jak człowiek wolny
@Gość niedzielny

W trakcie spotkanie wystąpił chór mysłowickiej parafii Jubilate Deo.

 W spotkaniu uczestniczyła ponad setka osób, głównie z parafii w Hołdunowie, Orzeszu i Tychach. 

zob, zaproszenie na Kolacja paschalna

i film z warszawskiego spotkania z ks. Barczukiem