Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2016-17

Synod wybrał Prezesa

Podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła wybrano nowego Prezesa Synodu i Radę Synodalną.

Ks. Adam Malina jest proboszczem szeregu sąsiedzkich Parafii od Szopienic do Hołdunowa. Przyłączamy się do gratulacji dla nowego Prezesa Synodu.

Ks. dr Adam Malina urodził się 9 września 1966 roku w Cieszynie. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbył w latach 1986 - 1991. Od ordynacji na duchownego Kościoła w roku 1991, pełni służbę duszpasterską w ewangelickich parafiach w Katowicach - Szopienicach, Hołdunowie, Mysłowicach i Sosnowcu, wpierw jako wikariusz, a później proboszcz.

zob. więcej: Synod wybrał Prezesa

oraz: Synod zakończył obrady