Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2016-17

Kazanie bp. Jerzego Samca podczas EDK

.O Kościele Jutra ...

Podczas głównego nabożeństwa Dni Kościoła w hali pod Dębowcem, w Bielsku-Białej ponadczasowo ważnym było kazanie jakie wygłosił bp. Jerzy Samiec. Kazanie, o którym w redakcyjnym artykule naszego Tyskiego Ewangelika możemy przeczytać:

  • Czy jesteśmy gotowi do naśladowania, czy tylko do ustnych deklaracji, za którymi nie idą czyny. Naśladowanie Jezusa wiąże się z ponoszeniem konsekwencji i płynięciem pod prąd. Często wbrew opinii większości.
  • Czy w imię Jezusa jesteśmy gotowi jednoznacznie stawać w obronie pokrzywdzonych i wykluczonych?
  • Czy Naśladując Mistrza jesteśmy wstanie jednoznacznie opowiedzieć się za przyjęciem uchodźców i emigrantów zarobkowych, którzy potrzebują pomocy?
  • Czy w Imię Jezusa jesteśmy wstanie stawać w obronie praw kobiet i dzieci?
  • Czy naśladując Jezusa jesteśmy wstanie udzielić wsparcia tym, którzy są inni, którzy są napiętnowani? I wcale nie chodzi o akceptację grzechu, ale o miłość do grzesznika. A jeżeli ktoś nie rozumie tego rozróżnienia powinien powrócić do lektury Ewangelii.

Drogie siostry i bracia w Jesusie Chrystusie,

Albo Kościół jutra będzie Kościołem Reformacji - który będzie wiarygodny poprzez naśladowanie Jezusa, Jego charakteru i postawy w wyzwaniach przynoszonych przez współczesność, albo będzie to Kościół, który opustoszeje, bo straci swoją wiarygodność idąc na kompromisy w naśladowaniu swego Pana, Jezusa Chrystusa, niezdolny odczytać znaków, jakie niesie teraźniejszość.

 O słowie Biskupa Kościoła:

 luteranie

Kazanie, w oparciu o tekst z Listu do Filipian 2,9-11, wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec.

... kazanie ks. bp. Jerzego Samca

dziennikzachodni

Jak zachować się wobec uchodźców? - pyta bp Jerzy Samiec na Ewangelickich Dniach Kościoła

Kilka tysięcy ewangelików wzięło dzisiaj udział w nabożeństwie głównym odprawionym podczas trwających na Śląsku Cieszyńskim Ewangelickich Dni Kościoła zorganizowanych w ramach obchodów 500. rocznicy Reformacji. Bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, zwrócił uwagę w swoim kazaniu, że chcąc naśladować Jezusa, musimy m.in. odpowiedzieć sobie na pytanie jak zachować się wobec uchodźców, osób wykluczonych i napiętnowanych. - Czy naśladując Mistrza, jesteśmy w stanie, jestem w stanie, jednoznacznie opowiedzieć się za przyjęciem uchodźców i emigrantów zarobkowych, którzy potrzebują naszej pomocy? Czy w imię Jezusa jesteśmy, jestem w stanie, stanąć w obronie praw kobiet i dzieci? - mówił biskup.

... reportaż w Dzienniku Zachodnim

logotyp pap zw b

Luterański biskup wezwał do naśladowania Jezusa i płynięcia pod prąd.

Do naśladowania Jezusa, choć wiąże się to z ponoszeniem konsekwencji i płynięciem pod prąd, wzywał w sobotę wiernych zwierzchnik polskich luteran biskup Jerzy Samiec podczas nabożeństwa w Bielsku-Białej, które było kulminacją Ewangelickich Dni Kościoła.

... w materiale Polskiej Agencji Prasowej

naszemiasto

Nabożeństwo pod Dębowcem. Temat uchodźców w kazaniu biskupa

Kilka tysięcy ewangelików wzięło dzisiaj udział w nabożeństwie głównym odprawionym podczas trwających na Śląsku Cieszyńskim Ewangelickich Dni Kościoła zorganizowanych w ramach obchodów 500. rocznicy Reformacji. Bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, zwrócił uwagę w swoim kazaniu, że chcąc naśladować Jezusa, musimy m.in. odpowiedzieć sobie na pytanie jak zachować się wobec uchodźców, osób wykluczonych i napiętnowanych.

... w materiale portalu @naszemiasto.pl

Bp Jerzy Samiec: Kościół, który nie stanie w obronie wykluczonych, opustoszeje

Biskup Kościoła nawiązując do tekstu kazalnego podkreślił, że tak, jak kiedyś tak i dziś istnieje wielu ludzi, którzy albo nie słyszeli o Jezusie albo usłyszeli i nie chcą przyjąć orędzie ewangelii. – Jest też wielu, którzy nominalnie są chrześcijanami, a ich chrześcijaństwo sprowadza się do tradycji przodków czy też do czynnika kulturowego. Duchowny podkreślił, że wiara w Chrystusa wymaga świadectwa poprzez naśladowanie, a ono oznacza dzisiaj stanięcie po stronie wykluczonych i prześladowanych. Bp Samiec przypomniał, że Jezus był pełen miłości do wszystkich, karmił głodnych, nie czynił różnicy między ludźmi i wszystkich traktował tak samo i ujmował się za dziećmi i kobietami. – Jezus nie znosił jednak zakłamania, obłudy i pychy, łamał utarte zasady postępowania i uprzedzenia rasowe – dodał kaznodzieja.

więcej w materiale portalu @ekumenizm.pl