Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Wydarzenia z lat 2019-20

Spotkanie tych, którzy chcą

W dniu Święta Epifanii, po nabożeństwie ...

na zaproszenie ks. Marcina spotkało się nieco ponad trzydzieści osób. W zamyśle zapraszającego mieli to być ci, którzy biorą czynny udział w przygotowywaniu parafialnych uroczystości, wykonują różne mniej lub więcej widoczne prace, słowem ci, którzy w kalendarzu swoich codziennych zajęć potrafili znaleźć czas przeznaczony dla potrzeb naszej wspólnoty. Zaproszenie obejmowało współmałżonków - bo czas przeznaczany na prace na rzecz parafii to czas zabrany domowi, rodzinie, bliskim.

kliknij > > > kliknij > > > kliknij > > > kliknij > > >
kliknij > > > kliknij > > > kliknij > > > kliknij > > >

Nie, nie było to kolejne spotkanie przy stole, przy biesiadowaniu. Było to spotkanie robocze. Podzieleni na dwie grupy mieliśmy za zadanie wymienić udane i nieudane wydarzenia minionego roku i - w ramach burzy mózgów - przedstawić propozycje wydarzeń, które wypełnią kalendarz roku rozpoczynanego. Przedstawione oceny i propozycje zostaną omówione podczas jednego z kazań za kilka tygodni.

Korzystając z okazji ks. Marcin przypomniał, że przez ostatnich kilka tygodni członkowie Rady Parafialnej opracowują propozycje do planu pracy, a raczej do projektu przedsięwzięć, jakie powinny być wykonane w najbliższych najbliższych kilku, kilkunastu, a może więcej lat - taki koncert życzeń, a raczej rachunek sumienia: co jest potrzebne parafii, parafianom, co pozwoli lepiej pełnić misję ewangelickiej parafii w mieście średniej wielkości.

Stanisław J. Boczar

zob. też:
Spotkanie tych, którzy chcą